LV EN

Trešdiena, 2022. gada 07. decembris
Dzirkstīte, Anta, Antonija
Ludza
Partly cloudy
-4°C
 
A A A

Noslēdzās speciālistu piesaistes pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai projekta īstenošana

Šī gada 31.jūlijā noslēdzās 20 mēnešus ilgā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Speciālistu piesaiste Ludzas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai” īstenošana.
Realizējot projekta mērķi – paaugstināt Ludzas novada pašvaldības administratīvo kapacitāti, sekmējot kvalitatīvu normatīvajos aktos paredzēto pašvaldības autonomo funkciju veikšanu, pašvaldības darbam tika piesaistīti 2 kvalificēti speciālisti – juriskonsults un vides inženieris.
Juridiskās nodaļas juriskonsults Einārs Timoškāns atzīst, ka projekta realizācijas laikā ir ieguvis vērtīgu pieredzi un praktiskas zināšanas publisko iepirkumu jomā, kā arī jautājumos par ES fondu iepirkumu aktualitātēm. Veicot vides inženiera darba pienākumus, Mārīte Romanovska izstrādāja Ludzas novada vides aizsardzības programma un rīcības plānu, kā arī izveidoja Vides informācijas sistēmas datu bāzi.
Piesaistīto speciālistu atalgojums, darba devēja sociālās iemaksas, kā arī kvalifikācijas paaugstināšanas apmācību izdevumi 100% apmērā tika segti no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem. Kopējais projekta finansējums sastādīja LVL 21 000. Saskaņā ar noslēgto vienošanos Ludzas novada pašvaldība nodrošinās projekta īstenošanas rezultātā izveidoto darba vietu saglabāšanu vismaz sešus mēnešus pēc projekta pabeigšanas.

Projekta vadītāja

Ilona Rimša