LV RU EN

Trešdiena, 2021. gada 08. decembris
Gunārs, Vladimirs, Gunis
Ludza
Mostly clear
-19°C
 
A A A

No pašvaldības budžeta 62 tūkstoši eiro – pagalmu labiekārtošanai Ludzā (+ TV sižets)

dsc_1341Ludzas novada pašvaldība šī gada jūnija saņēma vairākus pieteikumus no dzīvojamo māju pārvaldnieka SIA “Ludzas apsaimniekotājs”, ar lūgumiem piešķirt līdzfinansējumu vairāku dzīvojamo māju Ludzā autostāvvietu ierīkošanai un auto piebraucamo ceļu renovācijai.

30. jūnija domes sēdē nolemts piešķirt līdzfinansējumu to ierīkošanai pie vairākām mājām Blaumaņa ielā un Stacijas ielā 49. Kopējais līdzfinansējuma apmērs – gandrīz 62 tūkstoši eiro (61,989 EUR).

 

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta piešķirts šādā apmērā: dsc_1346

  • mājas Stacijas ielā 49 piebraucamo ceļa ierīkošanai – EUR 6403,28;
  • mājas Blaumaņa ielā 3 automašīnu stāvlaukuma ierīkošanai – 5 tūkstoši eiro, piebraucamā ceļa ierīkošanai – EUR 14000,00 apmērā;
  • mājas Blaumaņa ielā 9 automašīnu stāvlaukuma ierīkošanai – 5 tūkstoši eiro, piebraucamā ceļa ierīkošanai – EUR 6490,86;
  • mājas Blaumaņa ielā 11 automašīnu stāvlaukuma ierīkošanai – 5 tūkstoši eiro, piebraucamā ceļa ierīkošanai – 14 tūkstoši eiro;
  • mājas Blaumaņa ielā 9 piebraucamā ceļa ierīkošanai – EUR 3048,06;
  • mājas Blaumaņa ielā 13 piebraucamā ceļa ierīkošanai – EUR 3048,06 apmērā.

 

dsc_1348Saistošo noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai”” 16.1.punkts nosaka, ka līdzfinansējums tiek piešķirts mājas piebraucamo ceļu, iekšpagalmu, gājēju celiņu un servitūta ceļu seguma renovācijai vai atjaunošanai – 80% no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 14000,00. Savukārt šo noteikumu 16.2. punkts nosaka, ka līdzfinansējums automašīnu stāvlaukumu ierīkošanai vai renovācijai tiek piešķirts – 50% no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 5000.

Sagatavoja Ērika Bondarenko,

sabiedrisko attiecību speciāliste

LRT sižets “Ludzā labiekārto daudzdzīvokļu namu pagalmus” (15.09.2016.)

Svetlanas Rimšas foto

coloring.cool