LV EN

Otrdiena, 2023. gada 31. janvāris
Tekla, Violeta
Ludza
Partly cloudy
-1°C
 
A A A

Nezaudē iespēju iegūt īpašumā zemi!

Saskaņā ar VZD rīcībā esošo informāciju apmēram 207 personas lauku apvidos VZD Latgales reģionālajā nodaļā (skat. attēlu) līdz 2010.gada 31.augustam nebija iesniegušas iesniegumu lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu.
VZD informē, ka, sakarā ar pieņemtajiem likuma grozījumiem, no 2011.gada 1.jūnija gan lauku zemes, gan pilsētas zemes izpircēji, kuri nav paspējuši noslēgt zemes izpirkuma līgumu ar Latvijas Hipotēku un zemes banku, to varēs izdarīt līdz 2011.gada 30.decembrim.
Lēmumu par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu varēs saņemt lauku zemes izpircēji, kuri līdz 2008.gada 1.septembrim bija pārskaitījuši privatizācijas sertifikātus par īpašumā iegūstamo zemi un līdz 2010.gada 31.augustam bija iesnieguši izpirkšanai pieprasītās zemes robežu plānu reģistrācijai Kadastrā.
Lai varētu saņemt lēmumu par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, lauku zemes izpircējiem laika periodā no 2011.gada 1.jūnija līdz 2011.gada 31.augustam jāiesniedz iesniegums lēmuma pieņemšanai VZD Latgales reģionālajā nodaļā. Iesniegumam ir jāpievieno mežaudzes novērtējums, ja uz izpērkamās zemes atrodas mežaudze. Mežaudzes novērtēšana ir maksas pakalpojums, kuru var pasūtīt Valsts meža dienestā.
Ja uz izpērkamās lauku zemes atrodas būves, iesniegumam jāpievieno arī dokumenti, kas apliecina būves piederību izpircējam (piemēram, akts par būves nodošanu ekspluatācijā vai pirkuma, dāvinājuma līgums u.c.) vai arī attiecīgās pašvaldības izziņa, ja uz izpērkamās zemes atrodas būves ar nenoskaidrotu piederību.
Par koplietošanā esošu lauku zemi varēs iesniegt iesniegumu vienīgi gadījumos, ja neviens no attiecīgajiem koplietotājiem iepriekš – līdz 2010.gada 31.augustam, nebija iesniedzis iesniegumu attiecīgās lauku zemes domājamās daļas izpirkšanai.
Iesniegumu lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu varēs iesniegt arī zemes izpircēji, kuri ir noslēguši zemes nomas līgumu ar pašvaldību vai, kuriem izbeigtas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības, ja viņi noteiktajos termiņos bija pārskaitījuši privatizācijas sertifikātus un reģistrējuši zemes robežu plānu Kadastrā, bet nebija iesnieguši iesniegumu VZD reģionālajā nodaļā.
Lēmumu par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu varēs saņemt pilsētu zemes izpircēji – dzīvojamo ēku īpašniekiem vai augļu dārzu lietotājiem, kuriem zeme pilsētās piešķirta lietošanā ar apbūves tiesībām, kuri līdz 2008.gada 1.septembrim bija iesnieguši VZD apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos un līdz 2009.gada 31.augustam bija reģistrējuši zemes robežu plānu Kadastrā. Lai varētu saņemt lēmumu par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, pilsētu zemes izpircējiem laika periodā no 2011.gada 1.jūnija līdz 2011.gada 31.augustam jāiesniedz iesniegums lēmuma pieņemšanai attiecīgajā pilsētas zemes komisijā.
Lauku apvidus un pilsētu zemes izpircējiem, kuri līdz 2011.gada 31.augustam būs iesnieguši iesniegumu VZD reģionālajā nodaļā vai pilsētas zemes komisijā lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, pēc lēmuma saņemšanas ir jānoslēdz līgums ar Latvijas Hipotēku un zemes banku par zemes izpirkšanu ne vēlāk kā līdz 2011.gada 30.decembrim.
Zemes izpirkšanas līgumu ar Latvijas Hipotēku un zemes banku līdz 2011.gada 30.decembrim ir tiesīgi noslēgt arī tie zemes izpircēji, kuriem jau pieņemti lēmumi par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, kā arī tie zemes izpircēji, kuriem VZD izsniegtajā lēmumā par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, norādīts, ka zemes izpirkuma līgums ar Latvijas Hipotēku un zemes banku bija jānoslēdz trīs mēnešu laikā pēc lēmuma saņemšanas vai norādīts cits termiņš.
Neviens no iepriekš minētajiem termiņiem neattiecas uz bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, kuriem pēc uzmērīšanas platība ir lielāka par to zemes platību, uz kuru atjaunojamas īpašuma tiesības. Šajā gadījumā nav termiņu ierobežojumu zemes izpirkšanai.
Papildus informāciju jautājiet VZD klientu apkalpošanas konsultantiem!
Ludza, Stacijas iela 44, LV-5700
Tālrunis: 657 07046, 657 07053

e-pasts: kac.ludza@vzd.gov.lv
Darba laiks:
Pirmdien
9:00-12:00
13:00-18:00

Otrdien
13:00-17:00

Trešdien
9:00-12:00
13:00-17:00

Ceturtdien
9:00-12:00
13:00-17:00

Piektdien
8:00-12:00