LV RU EN

Piektdiena, 2021. gada 15. oktobris
Hedviga, Helvijs, Eda
Ludza
Showers
9°C
 
A A A

Nekustamā īpašuma izsoles

Ludzas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Izsolē 04.07.2018. tiks pārdots nekustamais īpašums:

  • 10:00 – Stacijas iela 80A, Ludza, Ludzas novads, kas sastāv no zemes vienība (starpgabala) 1028 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 6801 006 0442. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2439,46 EUR. Nodrošinājuma nauda – 243,95 EUR;
  • 11:00“Vijolītes”, Cirmas pagasts, Ludzas novads, kas sastāv no zemes vienības 0,1364 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030298. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 857,51 EUR. Nodrošinājuma nauda – 85,75 EUR;
  • 13:00 – “Pienenītes”, Cirmas pagasts, Ludzas novads, kas sastāv no zemes vienības 0,1168 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030451. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 817,51 EUR. Nodrošinājuma nauda – 81,75 EUR;
  • 14:00 – Dzīvoklis Nr.2, Tirgus iela 34, Ludza, Ludzas novads ar kadastra numuru 68019002485, kas sastāv no vienistabu dzīvokļa 22,9 m2 platībā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 816,77 EUR. Nodrošinājuma nauda – 81,68 EUR.

Izsolē 05.07.2018. tiks pārdots nekustamais īpašums:

  • 10:00 – Stacijas iela 84A, Ludza, Ludzas novads, kas sastāv no zemes vienība (starpgabala) 1470 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 6801 006 0249. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2116,31 EUR. Nodrošinājuma nauda – 211,63 EUR;
  • 11:00 – “Klusumiņš”, Pureņu pagasts, Ludzas novads, kas sastāv no zemes vienības (starpgabala) 1,66 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6888 001 0148. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2121,76 EUR. Nodrošinājuma nauda – 212,18 EUR.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, nodrošinājuma nauda jāiemaksā Ludzas novada pašvaldības norēķinu kontā Nr. LV49HABA0551036353377, kods HABALV22, A/S Swedbanka.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu no pulksten 8 līdz 12 un  no 13 līdz 16 Ludzas novada pašvaldībā Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kabinetā. Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot pa tālr. 65707410 vai 26430058.

Pieteikums par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” saskaņā ar izsoles noteikumiem  (Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kab.).

Pretendentiem, kuriem pastāv pirmpirkuma tiesības, lūgums mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.

Izsoles norises vieta – Ludzā, Raiņa ielā 16, Ludzas novada pašvaldībā (3.stāvā, mazā zālē).

Tālrunis uzziņām 65707410; 26430058.

coloring.cool