LV RU EN

Pirmdiena, 2021. gada 29. novembris
Ignats, Virgīnija
Ludza
Flurries
0°C
 
A A A

Nekustamā īpašuma izsoles

Ludzas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli:

Nekustamā īpašuma nosaukums un atrašanās vieta

Nekustamā īpašuma nosacītā cena

Nodrošinājuma nauda

Izsoles norises laiks

“Darbnīca”, Nirzas pagasts, Ludzas novads, kas sastāv no zemes gabala 0,0995 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68780050369 un dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 68780050369001

EUR

1895,53

EUR

189,55

16.11.2016.

plkst. 10.00

“Svētavots”, Briģu pagasts, Ludzas novads, kas sastāv no zemes gabala 0,0544 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68460100107.

EUR

105,66

EUR

10,57

16.11.2016.

plkst. 11.00

“Ausmiņas”, Cirmas pagasts, Ludzas novads, kas sastāv no zemes gabala 0,0468 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500040295

EUR

619,99

EUR

62,00

16.11.2016.

plkst. 13.00

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, nodrošinājuma nauda jāiemaksā Ludzas novada pašvaldības norēķinu kontā Nr. LV49HABA0551036353377, kods HABALV22, A/S Swedbanka.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darbdienu no pulksten 8 līdz 12 un  no 13 līdz 17 Ludzas novada pašvaldībā Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kabinetā. Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš piezvanot pa tālr. 65707410 vai 26430058.

Pieteikums par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” saskaņā ar izsoles noteikumiem  (Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kab.).

Pretendentiem, kuriem pastāv pirmpirkuma tiesības, lūgums mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.

Izsoles norises vieta – Ludzā, Raiņa ielā 16, Ludzas novada pašvaldībā (3.stāvā, mazā zālē).

Tālrunis uzziņām 65707410; 26430058

coloring.cool