LV RU EN

Trešdiena, 2021. gada 08. decembris
Gunārs, Vladimirs, Gunis
Ludza
Mostly clear
-21°C
 
A A A

Nekustamā īpašuma izsoles

Ludzas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli:

Nekustamā īpašuma nosaukums un atrašanās vieta

Nekustamā īpašuma nosacītā cena

EUR

Nodrošinājuma nauda

EUR

Izsoles norises laiks

Latgales iela 242B, Ludzā, Ludzas novadā ar kadastra numuru 6801 008 0021 (kas sastāv no zemes vienības 5286,00 m2 platībā, administratīvās ēkas,  garāžas un šķūnis)

14945,75

1494,58

10.08.2016.

plkst.11.00

Tālavijas iela 136A, Ludza, Ludzas novads (kas sastāv no zemes vienības 698 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 68010020073)

3086,54

308,65

10.08.2016.

plkst.10.00

“Pasakas”, Ņukši, Ņukšu pagasts, Ludzas novads, kas sastāv no zemes gabala 0,4579 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6880 001 0599 un būves ar kadastra apzīmējumu 6880 001 0229 002 un būves ar kadastra apzīmējumu 6880 001 0229 003

1362,13

136,21

24.08.2016.

plkst. 10.00

 

 

 

“Pasts”, Brodaiža, Pildas pagasts, Ludzas novads, kas sastāv no zemes gabala 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 007 0299 un būves (dzīvojamā ēka) ar kadastra apzīmējumu 6886 007 0229 001.

1243,23

124,32

24.08.2016.

plkst. 11.00

 

 

 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, nodrošinājuma nauda jāiemaksā Ludzas novada pašvaldības norēķinu kontā Nr. LV49HABA0551036353377, kods HABALV22, A/S Swedbanka.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darbdienu no pulksten 8 līdz 12 un no 13 līdz 17 Ludzas novada pašvaldībā Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kabinetā. Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš piezvanot pa tālr. 65707410 vai 26430058.

Pieteikums par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” saskaņā ar izsoles noteikumiem  (Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kab.).

Pretendentiem, kuriem pastāv pirmpirkuma tiesības, lūgums mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.

Izsoles norises vieta – Ludzā, Raiņa ielā 16, Ludzas novada pašvaldībā (3.stāvā, mazajā zālē).

Tālrunis uzziņām 65707410; 26430058

 

coloring.cool