LV RU EN

Ceturtdiena, 2021. gada 05. augusts
Osvalds, Arvils
Ludza
Thunderstorms
12°C
 
A A A

Nekustamā īpašuma izsoles

Ludzas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli:

Nekustamā īpašuma nosaukums un atrašanās vieta

Nekustamā īpašuma nosacītā cena

Nodroši-

nājuma nauda

Izsoles norises laiks

“Aptieka”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0303, 0,087 ha platībā, nedzīvojamās būves ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0303 001 un nedzīvojamās būves ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0303 002

EUR

1521,63

EUR

152,16

15.04.2015.

plkst. 13.00

“Saproks”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0077, 0,6958 ha platībā un nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0180 002

EUR

5113,93

EUR

511,39

15.04.2015.

plkst. 14.00

“Pakalniņš”, Cirmas pagasts, Ludzas novads, kas sastāv no zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 68500070292 platība – 0,6088 ha.

EUR

1123,17

EUR

112,32

15.04.2015.

plkst. 10.00

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, nodrošinājuma nauda jāiemaksā Ludzas novada pašvaldības norēķinu kontā Nr. LV49HABA0551036353377, kods HABALV22, A/S Swedbanka.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darbdienu no pulksten 8 līdz 12 un no 13 līdz 17 Ludzas novada pašvaldībā Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kabinetā. Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš piezvanot pa tālr. 65707410 vai 26430058.

Pieteikums par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2015.gada 14.aprīlim plkst. 14.00 (Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kab.).

Pretendentiem, kuriem pastāv pirmpirkuma tiesības, lūgums mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.

Izsoles norises vieta – Ludzā, Raiņa ielā 16, Ludzas novada pašvaldībā (3.stāvā, mazā zālē).

Tālrunis uzziņām 65707410; 26430058

coloring.cool