LV RU EN

Pirmdiena, 2021. gada 26. jūlijs
Ance, Anna, Annija
Ludza
Clear
15°C
 
A A A

Nekustamā īpašuma izsolē tiks pārdots īpašums Sporta ielā 14, Ludzā

Ludzas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli:

Sporta ielā 14, Ludzā, Ludzas novadā, kas sastāv no zemes gabala 2655 kvm platībā, divdzīvokļu dzīvojamās mājas ar palīgēku; nekustamā īpašuma nosacītā cena – EUR 5317,50; nodrošinājuma nauda – EUR 531,75.

Izsoles norises laiks: 12.09.2017. plkst. 11:00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, nodrošinājuma nauda jāiemaksā Ludzas novada pašvaldības norēķinu kontā Nr. LV49HABA0551036353377, kods HABALV22, A/S Swedbanka.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darbdienu no pulksten 8 līdz 12 un  no 13 līdz 17 Ludzas novada pašvaldībā Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kabinetā. Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš piezvanot pa tālr. 65707410 vai 26430058.

Pieteikums par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2017.gada 12.septembrim plkst. 10.00 (Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kab.).

Pretendentiem, kuriem pastāv pirmpirkuma tiesības, lūgums mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.

Izsoles norises vieta – Ludzā, Raiņa ielā 16, Ludzas novada pašvaldībā (3.stāvā, mazā zālē).

Tālrunis uzziņām 65707410; 26430058

coloring.cool