LV RU EN

Pirmdiena, 2021. gada 02. augusts
Stefans, Normunds
Ludza
Thunderstorms
17°C
 
A A A

Nekustamā īpašuma izsole

Ludzas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli:

  • Parku iela 32A, Ludza, Ludzas novads, sastāv no zemes vienības (starpgabala) 491 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 6801 004 0231. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 965,34 EUR; nodrošinājuma nauda – 96,53 EUR. Izsoles norises laiks – 10.10.2017. plkst. 11:00;
  • “Uzpildes stacija”, Istras pagasts, Ludzas novads, kas sastāv no zemes gabala 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0179, nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0179 001 un degvielas tvertnēm. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3503,56 EUR; nodrošinājuma nauda – 350,36 EUR. Izsoles norises laiks – 10.10.2017. plkst. 13:00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, nodrošinājuma nauda jāiemaksā Ludzas novada pašvaldības norēķinu kontā Nr. LV49HABA0551036353377, kods HABALV22, A/S Swedbanka.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu no pulksten 8 līdz 12 un  no 13 līdz 16 Ludzas novada pašvaldībā Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kabinetā. Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot pa tālr. 65707410 vai 26430058.

Pieteikums par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2017.gada 10.oktobrim plkst. 10.00 (Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kab.).

Pretendentiem, kuriem pastāv pirmpirkuma tiesības, lūgums mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.

Izsoles norises vieta – Ludzā, Raiņa ielā 16, Ludzas novada pašvaldībā (3.stāvā, mazā zālē).

Tālrunis uzziņām 65707410; 26430058.

Publicēts 22.08.2017.

coloring.cool