LV EN

Ceturtdiena, 2022. gada 08. decembris
Gunārs, Vladimirs, Gunis
Ludza
Cloudy
-1°C
 
A A A

“Namiņa” skolotāji ciemojās pie Lietuvas kolēģiem

Ludzas pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” pedagogi, īstenojot Mūžizglītības programmas Comenius projektu “Mini Magic Steps”, no 2012. gada 30. janvāra līdz 3. februārim atradās darba vizītē Lietuvā, kur tikās ar pārējo dalībvalstu delegātiem. Projekta aktivitātes tiek realizētas par ESF piešķirtajiem līdzekļiem.
Tā sagadījās, ka Lietuvā nokļuvām pašā aukstākajā ziemas laikā, kad termometra stabiņš laukā sasniedza -30o C. Tomēr tas netraucēja izbaudīt atkalredzēšanās prieku ar ārvalstu draugiem. Projekta īstenošanas laikā esam sadraudzējušies ar kolēģiem no Lietuvas, Ungārijas, Zviedrijas, Anglijas, Turcijas. Arī bērni ar nepacietību gaidīja, kad varēs saviem mazajiem draugiem uzdāvināt zīmējumus un paštaisītos darbiņus, vairāk uzzināt, kā dzīvo mazuļi citās valstīs. Uz Lietuvu brauca pieci “Namiņa” pedagogi – O.Spole, I.Gasule, O.Polozova, L.Rutkovska un Ļ.Ševcova. Uzturējāmies Lietuvas galvaspilsētā Viļņā. Tur mūs laipni sagaidīja poļu bērnudārza “Šypsena” (“Smaidiņš”) darbinieki un iepazīstināja ar savu iestādi. Bērnudārzs iekārtots kultūrvēsturiskā ēkā, kurā agrāk mitinājies grāfs, un tai ir aptuveni 200 gadi. Nama fasāde un iekštelpas ir grezni rotātas. Iestādes zālē ir saglabājies veclaicīgs kamīns. Bērnudārzā ir 4 grupas. Tās apmeklē 1,5 līdz 7gadus veci bērni. Poļu pirmsskolas izglītības iestādē notiek rīta lūgšanas. Ir mākslas skolotāja, kura papildus ar bērniem nodarbojas tēlotājdarbības jomās. Pirmajā dienā bija konference veltīta projekta aktivitātēm. Notika padarītā darba prezentācija, pārrunājām par turpmāko projekta gaitu. Nākamajā dienā projekta dalībnieki apmeklēja Lietuvas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju, kurā bija sanāksme par Lietuvas izglītības sistēmu. Pirmsskolas izglītības mērķis Lietuvā ir iemācīt bērniem kultūru, ētikas normas, apgūt sociālās iemaņas. Ir valsts, pašvaldības un privātie bērnudārzi. Visas pirmsskolas izglītības iestādes strādā pēc Pirmsskolas izglītības programmām, atbilstoši likumdošanas dokumentu prasībām. Pēc skaitīšanas datiem 2011.gadā Lietuvu apdzīvoja sekojošas etniskās grupas: lietuvieši 83,9%, poļi 6,6%, krievi 5,6%, baltkrievi 1,3 % un citi. Katrs Lietuvas iedzīvotājs vai ārzemnieks, kam ir likumīgas tiesības pastāvīgi vai uz laiku dzīvot Lietuvā, ir pilntiesīgs mācīties savā dzimtajā valodā, kā arī apgūt lietuviešu – valsts valodu. Minoritāšu bērnudārzos apmācība var notikt bērnu dzimtajā valodā, ja to ir pieprasījuši vecāki, taču vismaz 4 stundas nedēļā apmācībām ir jānotiek lietuviešu valodā. Tika pārrunāti arī citi ar pirmsskolas izglītību saistīti jautājumi. Projekta dalībniekiem bija dota iespēja apmeklēt vēl vienu pirmsskolas izglītības iestādi. Tas bija krievu bērnudārzs “Liepsnele” (“Putniņš”). Tajā ir 7 grupiņas (starp tām 1 lietuviešu). Iestādi apmeklē 130 bērni. Šajā bērnudārzā daudzas rotaļlietas un didaktiskās spēles tapušas pašu audzinātāju rokām. Visi projekta dalībnieki iepazinās ar Viļņas kultūrvēsturiskajām vietām. Latvijas un Lietuvas kultūrās un tradīcijās ir daudz kā kopīga. Viļņas vēsturiskais centrs atgādina Vecrīgu – tādas pat šauras ieliņas, bruģis, līdzīga arhitektūra. Viļņā ir daudz baznīcu, bet centrā katedrāles laukums ar zvanu torni un Ģedimina (Viļņas dibinātāja) pieminekli. Bijām ekskursijā arī uz Trāķu pili.
Brauciena laikā guvām vērtīgu pieredzi. Projekts turpinās. Vēl sekos vizīte uz Turciju un Ungāriju, notiks dažādas ar projektu saistītas aktivitātes. Bet Lietuvas kolēģiem sakām lielu paldies par sirsnīgo uzņemšanu.

Ludzas pilsētas 3.PII “Namiņš”
vadītājas vietniece izglītības jomā
Olita Spole