LV RU EN

Svētdiena, 2021. gada 01. augusts
Albīna, Albīns
Ludza
Intermittent clouds
17°C
 
A A A

Nama „Lapegles” dzīvokļu īpašnieki noslēdz līgumu ar pašvaldību

5. decembrī Rundēnos notika daudzdzīvokļu nama „Lapegles” iedzīvotāju kopsapulce. Uz tikšanos ar iedzīvotājiem bija ieradies Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs, priekšsēdētāja vietnieks Valdis Maslovskis un Rundēnu pagasta pārvaldes vadītājs Aleksandrs Sovāns.

Namā “Lapegles” ir 18 dzīvokļi, no tiem 17 ir privātīpašums, 1 – pašvaldības īpašums. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē piedalījās pārstāvji no 13 dzīvokļiem.

Iedzīvotājus visvairāk uztrauc mājas jumta tehniskais stāvoklis – tas noteikti ir jāremontē. Pašvaldības pārstāvji skaidroja iedzīvotājiem, kādas ir iespējas veikt jumta remontu un kā var piesaistīt līdzfinansējumu no pašvaldības budžeta.

Kā lielākajā vairumā Ludzas novada ciematu daudzdzīvokļu namu, arī “Lapeglēs” katrs dzīvokļa īpašnieks vai īrnieks saimnieko, kā spēj. Vienošanos par kādiem kopējiem ar nama apsaimniekošanu saistītiem darbiem nekad iepriekš nav izdevies panākt. Tomēr nams ir jāuztur kārtībā, tas ir visu interesēs.

Dzīvojamās mājas „Lapegles” dzīvokļu īpašnieku kopsapulci atklāja domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs. To vadīja domes priekšsēdētāja vietnieks Valdis Maslovskis, kurš informēja, ka kopumā pagastos esošo daudzdzīvokļu māju tehniskais stāvoklis ir samērā slikts, jo tās netiek pienācīgi apsaimniekotas. Lai veicinātu efektīvāku dzīvojamo māju apsaimniekošanu, dzīvokļu īpašniekiem likumā noteiktajā kārtībā ir jāvienojas par mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

Sapulces gaitā tika apspriesti dažādi varianti, kas daudzdzīvokļu nama “Lapegles“ īpašniekiem ir pieņemami, pirmkārt, finansiāli. Taču ne mazāk svarīgi izvēlēties iespējami kvalitatīvu un efektīvu nama apsaimniekošanas variantu.

Dzīvokļu īpašnieki, balsojot ar 12 balsīm par, 1 atturoties, nolēma slēgt dzīvojamās mājas kopīpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumu ar Ludzas novada pašvaldību. Kopsapulcē tika panākta vienošanās un noteikta arī apsaimniekošanas maksa par vienu kvadrātmetru, tā tiks novirzīta gan mājas uzkrājumam, gan uzturēšanas un administrācijas izdevumiem.

Turpmāk mājas „Lapegles” apsaimniekošanas darbus uzņemsies Ludzas novada pašvaldība, kas norīkoja arī atbildīgo (atbildīgais pārvaldnieks) par noslēgtā līguma izpildi – tas ir Rundēnu pagasta pārvaldes vadītājs Aleksandrs Sovāns.

– Pirmais solis ir sperts un esmu pārliecināts, ka tas ir pareizs, – atzīst domes priekšsēdētaja vietnieks Valdis Maslovskis. – Es iesaku ciematu iedzīvotājiem savos daudzdzīvokļu namos apvienoties, dibināt dzīvokļu īpašnieku biedrības, slēgt nama apsaimniekošanas līgumu ar pašvaldību vai izvēlēties kādu citu mājas pārvaldnieku. Tikai tā ir iespējams efektīvi apsaimniekot savus īpašumus, būtiski pagarinot to ekspluatācijas laiku, kā arī sakārtot vidi, kurā paši dzīvojam. Mums ir skaidras tās jomas, kuru sakārtošana novada lauku iedzīvotājiem liekas vissvarīgākās: bezdarbs, ūdenssaimniecība un dzīvojamais fonds ciematos, grants ceļu stāvoklis un dažādu pakalpojumu pieejamība. Ik gadu katrā no šīm jomām tiek veikti uzlabojumi. Tomēr visās jomās ir apstākļi, kas stipri bremzē efektīvu risinājumu.

Sagatavoja Ērika Bondarenko,

sabiedrisko attiecību speciāliste

coloring.cool