LV RU EN

Otrdiena, 2021. gada 03. augusts
Augusts
Ludza
Partly sunny
20°C
 
A A A

Muzejā tika īstenots jauns projekts

Ar Dabas izglītības centra “Rāzna” apmeklējumu 27. maijā noslēdzās kārtējais Ludzas Novadpētniecības muzeja projekts. Projekta ietvaros organizētā konkursa “Putni aiz mana loga” dalībniekiem bija dota vienreizēja iespēja izstaigāt sajūtu taku, piedalīties radošajās darbnīcās un dabu izzinošās spēlēs.

Saskaņā ar muzeja misiju – saglabāt, pētīt un popularizēt Latgales dabas bagātības – Ludzas Novadpētniecības muzejs šī gada aprīļa mēnesī nolēma organizēt mūsu pilsētas skolu audzēkņiem pasākumus ar mērķi paplašināt skolēnu redzesloku dabas un apkārtējās vides jautājumos. Ludzas novada pašvaldība atbalstīja muzeja ideju un deva zaļo gaismu projekta īstenošanai, kura ietvaros bērnus aprīļa un maija mēnešos gaidīja divi īpaši notikumi – “Putnu dienu” pasākums muzejā un konkurss – viktorīna “Putni aiz mana loga”.

IMG_0525Jau tradicionāli katru gadu Ludzas muzejā norisinās “Putnu dienu” pasākums. Šogad par putnu pazinēja titulu cīnījās pirmo un ceturto klašu audzēkņi no Ludzas pilsētas ģimnāzijas un Ludzas 2. vidusskolas. Izvērtās sīva komandu cīņa. Konkursos jaunajiem putnu pazinējiem tika dota iespēja ne tikai demonstrēt savas zināšanas, bet arī izrādīt savus talantus – dziedāšanu, dzejas deklamēšanu un pat dejošanu. Noteikt uzvarētājus nebūt nav bijis viegli, pat tik kompetentai žūrijai kā Ludzas Bērnu un jauniešu centra vadītājai E. Obrumānei, Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes galvenajai speciālistei kultūras jomā S. Stapulei – Zagorskai, Ludzas J. Soikana mākslas skolas direktorei S. Vorkalei un žurnālistei V. Žulinai. Šoreiz žūrija par labākajiem atzina Ludzas pilsētas ģimnāzijas 1. a klases komandu ( pedagoge I. Misāne). Ceturto klašu komandu vidū žūrijas simpātijas izpelnījās Ludzas 2. vidusskolas apvienotā ceturto klašu komanda “Balodīši” (pedagoges O. Sergejeva un O. Neško).

Minētā projekta ietvaros norisinājās arī konkurss – viktorīna “Putni aiz mana loga”, kurā aktīvu dalību ņēma Zilupes, Kārsavas, Ciblas un Ludzas novadu skolu audzēkņi. Kopumā žūrijas vērtēšanai tika iesniegti 32 darbi, daudzi no kuriem pārsteidza ar savu radošo izpildījumu un oriģinālo noformējumu. Ļoti emocionāli, patiesi un spilgti bērni aprakstīja savus vērojumus par putnu uzvedību. Lasot atsevišķus stāstus, mums, muzeja darbiniekiem un žūrijas locekļiem, radās sajūta it kā mēs būtu viesojušies ciemos pie konkursa dalībniekiem. Piemēram, Ata Austra Kalvīša (4. b klase, Ludzas pilsētas ģimnāzija) mājas pagalmā augošajā bumbierē vārnas savija ligzdu, bet pēc tam pašas arī to izjauca. Vivita Krišāne (5. klase, Mežvidu pamatskola) ar dzeguzi iepazinās savas mājas pagalmā, kur putns slēpās no vanaga uzbrukuma.

Konkursa darbus vērtēja Ludzas pilsētas ģimnāzijas bioloģijas skolotāja A. Tutina un Ludzas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes galvenā speciāliste kultūras jomā S. Stapule – Zagorska. Jaunākajā vecuma grupā vislielāko punktu skaitu ieguva V. Ivanova (2.b klase, Ludzas 2. vsk.), Z. Apele ( 4.c klase, Zilupes viodusskola), M. Minčenoka ( 4. a klase, Zilupes vidusskola), J. Merkulova (2. klase, Istras vidusskola). Vidējā vecumposma grupā 1. vietu ieguva A. Ignatjevs (5. b klase, Ludzas 2. vsk.) un A. Baumane ( 5. klase, Pildas pamatskola), 2. vieta – J. Cvetkovai un D. Mackinai (8. a klase, Ludzas 2. vsk.), 3. vieta – V. Krišānei (5. klase, Mežvidu pamatskola). 9. – 12. klašu grupā vislielāko punktu skaitu ieguva Ciblas vidusskolas 12. klases audzēknis A. Trukšāns.

Godalgoto vietu ieguvēji balvā saņēma diplomus un veikala “Sākums – A” dāvanu kartes.

IMG_0548Ludzas Novadpētniecības muzejs pateicas visiem konkursa dalībniekiem un cer uz turpmāku sadarbību.

Rita Kučāne,

LdNM komunikāciju un sabiedrisko attiecību vadītāja

coloring.cool