LV RU EN

Svētdiena, 2021. gada 05. decembris
Sabīne, Sarma, Klaudijs
Ludza
Mostly cloudy
-6°C
 
A A A

Monsinjora Pētera Vilcāna atdusas vietā tiks uzstādīts piemineklis

Mons_P_VilcansKristus vārdi savam Tēvam: „Es Tevi godināju virs zemes, pabeidzu darbu ko Tu man uzdevi darīt; Bet tagad Tu tēvs, pagodini mani pie sevis paša ar to godu, kāds man bija pie Tevis, pirms pasaule kļuva!” (J 7,11-12)

Monsinjors Pēteris Vilcāns pirmo dievkalpojumu vadījis 1951. gada 15. aprīlī Aglonas bazilikā. No 1996. gada 30. maija līdz 2000. gada 19. decembrim strādājis Ludzas, Pušmucovas draudzēs un kalpojis kā Rēzeknes-Aglonas diecēzes ģenerālvikars. Strādājis daudzās Latgales draudzēs, bet pašā mūža nogalē nozīmēts kalpot Līvānos, kur aizgājis mūžībā 2012. gada 29. oktobrī.

Pēteris Vilcāns dzimis 1929. gadā 16. janvārī Atašienes draudzē, Krustpils novadā. Šogad, janvārī, Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīcā Krustpils un Atašienes draudžu prāvests Viktors Naglis noturēja Svēto Misi, veltītu monsinjora Pētera Vilcāna 85 dzīves gadskārtai, bet Pēterdienas priekšvakarā prāvests Viktors Naglis veltīja emocionāli piesātinātu aizlūgumu vēsturisku notikumu noskaņās.

Izvērtējot monsinjora mūža ieguldījumu, izprotot reālo situāciju, tika pieņemti statūti un reģistrēts „Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fonds” Jēkabpilī, tā darbība aptver Latgales un Latvijas reģionus.

Mērķis:

1.Piesaistīt ziedojumus pieminekļa uzstādīšanai monsinjora Pētera Vilcāna atdusas vietā – Līvānu Romas katoļu svētā Miķeļa Erceņģeļa baznīcas dārzā;

2. Kultūrvēstures mantojuma popularizēšanai izdot grāmatu par Pētera Vilcāna darbību, ietverot ziedotāju sarakstu.

Mērķu sasniegšanā vēl daudz darāmā. Piemineklis tiks izgatavots no Skandināvijas melnā un pelēkā granīta un jau ir ielikti pamati, lai to septembrī varētu uzstādīt. Projektu realizē SIA „Kantiņi” vadītājs Juris Viļevko, sadarbībā ar akmeņkali Vitāliju Vilcānu. Pieminekļa ideja- altāra forma, kas izveidota pēc monsinjora māsas atmiņām par brāli, kurš būdams pirmskolas vecumā, izveidojis savās mājās lūgšanas altāru un licis visai ģimenei lūgties. Piemineklis paredzēts tradicionālās formās, niansēts.

Līgums par pieminekļa izgatavošanu un uzstādīšanu noslēgts par kopējo summu 2984,00 EUR, saziedoti jau 2050,54 EUR, kas pamatā ir no monsinjora Pētera Vilcāna radu līdzekļi, kā arī dr.Viļa Mileiko (Kanāda), Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīcas draudzes, Atašienes Marijas leģiona „Rīta zvaigzne” māsu ziedojums. Gribam minēt visus ziedotājus: Andris Vaivods (1972.), Jānis Pabērzs (1958.); Broņislava Škapare (1949.) Ina Muravska (1967.). Paldies ziedotājiem! Pieminekļa projekta realizēšanai vēl pietrūkst 934 EUR.

Monsinjors apzinīgi strādājis 12 Latgales draudzēs, un piemineklis simboliski būs kā apliecinājums Latgales kristīgo vērtību stiprumam. Tas atradīsies monsinjora Pētera Vilcāna atdusas vietā un kalpos kā vēsturiski izzinošs objekts, kuru papildinās grāmata ar CD skaņdarbu pielikumu.

Grāmata „Monsinjors Pēteris Vilcāns (1929.-2012.)” būs vairāku autoru kopdarbs ar audzinošu ietekmi sabiedrībā. Grāmatas projekts paredz sprediķu analīzi, ko atklās Rēzeknes- Aglonas diecēzes bīskaps V.E. Jānis Bulis, apkopotas prāvestu, dekānu atziņas, citāti un studiju laikabiedra – V.EM. Jāņa Pujāta (emeritus) atmiņas par monsinjoru Pēteri Vilcānu. Izklāsts tiks balstīts uz faktiem par darbu visās Latgales draudzēs no1951. gada, raksturojot vēsturisko laiku un vēsturiskos aspektus par katru Latgales novadu.

Monsinjors Pēteris Vilcāns ikdienā tiekoties ar līdzcilvēkiem mēdza analizēt labā un ļaunā attiecības, uzsvēra, ka „labais ne vienmēr ir izdevīgs, jo labā īstenošana dzīvē prasa drosmi, augstsirdību, atteikšanos”, vienmēr pamatoja ticības, filozofijas, valodniecības un mūzikas nozīmi cilvēka izglītošanā un audzināšanā. Grāmatā būs akcentētas svarīgākās dzīves pamatvērtības, kas radīja viņa garīgo ietekmi sabiedrībā, no arhīva izveidota nozīmīgāko fotogrāfiju sadaļa, kā arī biogrāfijas apraksts.

Pēteris Vilcāns mācījies Atašienes Brāļu Skrindu 7-gad. pamatskolā, pēc tam Varakļānu vidusskolā un absolvējis Līvānu vidusskolu. 1947. gadā iestājies Rīgas Metropolijas katoļu garīgā seminārā, pamatīgi apguvis latīņu un arī sengrieķu valodas.

Monsinjors Pēteris Vilcāns kalpoja kā Rēzeknes – Aglonas diecēzes bīskapa ģenerālvikārs, bet 2001.gada 12.novembrī Romas pāvests Jānis Pāvils II viņu iecēla par savu kapelānu (Capellanus Suae Sanctitatis), pamatojums – uzticīga kalpošana Baznīcai.

Grāmata „Monsinjors Pēteris Vilcāns (1929.-2012.)” tiks izdota Latgales Kultūras centra izdevniecībā, vadītājs Jānis Elksnis. Redakcijai ir liela pieredze garīgās literatūras un Latgales kultūras vēstures izdevumu publicēšanā. Izdevums būs kā izziņas avots par Latvijas garīgo kultūras mantojumu, kuru papildinās pielikums  CD „Promesa” (komponists Arno Everss u.c. mūziķu skaņdarbi monsinjora Pētera Vilcāna piemiņai).

Fonda valde sadarbojas ar Latgales plašsaziņas medijiem Jēkabpilī, Madonā, Balvos, Daugavpilī, Preiļos, Rēzeknē, Ludzā. Publicitāte par sponsoriem un atbalstītājiem tiks nodrošināta. Izveidota mājas lapa – www.monsinjorspeterisvilcans.lv, kur Fonda valde regulāri informē par paveikto.

Piemineklis_mons_P_VilcanamMērķu sasniegšanai „Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fonda” valdes locekļi savus pienākumus pilda bez atlīdzības, šobrīd rūpējas par kapa kopiņas vizuālo izskatu un mērķu īstenošanas projektus saskaņo ar Rēzeknes – Aglonas diecēzes bīskapu un Preiļu dekanāta dekānu Jāni Stepiņu u.c. Fonda statūti (6.1.p.) paredz, ja līdzekļi no ziedojumiem, kas paliek pāri, nododami Rīgas Metropolijas Romas katoļu garīgajam semināram, atbalstot studentus, kuri sekmīgi apgūst Rīgas Metropolijas Romas katoļu seminārā studiju programmas.

„Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fonda” valde lūdz Ludzas novada iedzīvotājus, uzņēmējus, organizācijas atbalstīt ar ziedojumiem nozīmīgā projekta īstenošanu Latgalei!

Projekta izmaksas: Pieminekļa izgatavošana un uzstādīšana – 2984 EUR; Grāmatas (1500 eksemp.) izdošana – 4808 EUR; 2) CD „Promesa” izdošana – 2000 EUR.

Monsinjors Pēteris Vilcāns Latgales garīgā mantojuma kopšanai un saglabāšanai veltījis daudzus gadus, aicinām atsaukties ģenerālsponsoru! Tālr.: 22029791.

Būsim pateicīgi par Jūsu atbalstu.

Pārskaitījums veicams:

„Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fonds”; reģ. Nr. 40008218411;

 AS „Citadele banka”; Republikas laukums 2A,Rīga,LV-1010, Latvija

Kods:PARXLV22; konta Nr. LV16PARX0013985670001

 „Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fonda” valde

coloring.cool