LV RU EN

Pirmdiena, 2021. gada 26. jūlijs
Ance, Anna, Annija
Ludza
Clear
11°C
 
A A A

Modernizēs un labiekārtos vecpilsētas centra krustojumu

Starptautiskā projekta Nr. LLI – 006 “Harmoniska pārrobežu sadarbība satiksmes drošībā Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos”(LATLIT TRAFFIC) ietvaros Ludzas novada dome uzsākusi tehniskās dokumentācijas izstrādi autoceļa P49 Kārsava – Ludza – Ezernieki tranzītielu rekonstrukcijai Ludzā: Tālavijas ielai posmā no Ludzas pilsētas robežas līdz krustojumam ar Baznīcas ielu, Baznīcas ielas posmam līdz krustojuma ar Latgales ielu un Latgales ielas posmam no krustojuma ar Baznīcas ielu līdz krustojumam ar autoceļu A12 Rīga – Maskava. Tehniskās dokumentācijas izstrāde nepieciešama, lai nākotnē būtu iespējams veikt šo ielu posmu rekonstrukciju. Tehniskās dokumentācijas izstrāde izmaksās 27 319,38 LVL, 85 % no tiem līdzfinansē ERAF. Izstrādātā dokumentācija tiks izmantota tranzītceļa P 49 ielu rekonstrukcijas projekta izstrādei, ko šogad plānots iesniegt Satiksmes ministrijai.

Ludzas novada Būvvaldes speciālisti, ceļu nozares speciālisti, ieinteresētās puses – pareizticīgo baznīcas priesteris, privāto objektu īpašnieki, kurus potenciāli varētu skart būvniecības ieceru īstenošana, domes deputāti vairāku nedēļu garumā sprieda, diskutēja, lai rastu veiksmīgāko, visām pusēm izdevīgāko risinājumu. (Jāteic, ka projekts privātās zemes neskar).

Tiek spriests par pašu pilsētas centru – vecpilsētu, ielām ap pareizticīgo baznīcu, GE Money banku, skvēru ar Ludzas 800-gades piemiņas akmeni, laukumu ar pieminekli Otrā pasaules kara varoņiem. Tie ir Latgales, Kr. Barona, 1. Maija, Baznīcas, Tālavijas ielu posmi. Šaurās vecpilsētas ieliņas, neveiksmīgi krustojumu risinājumi, arī autotransporta slodze un pamatīgi sabojājies asfaltsegums, lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmas trūkums apdraud satiksmes drošību šajā posmā un neatbilst Latvijas būvnormatīvu standartiem.

Pašreiz rekonstrukcijai ir piedāvāti divi varianti. Abos variantos paredzēts veidot trasi, kas savienos Tālavijas un Latgales ielu caur skvēru aiz GE Money bankas (starp banku un baznīcu) tādējādi veidojot vienu krustojumu. Līdz ar to tiks slēgta iebraukšanai/izbraukšanai Tālavijas ielai posmā no Kr. Barona līdz Strādnieku šķērsielai satiksmes drošības paaugstināšanas nolūkos. Risinājums daļēji atbrīvos teritoriju pie baznīcas galvenās ieejas, kas tiks labiekārtota ar apstādījumiem, soliņiem. Tiks veidots ērts un drošs Tālavijas ielas un Latgales ielu krustojums, ar palielinātiem noapaļojuma rādiusiem, kas dos iespēju izgriezties smagajam transportam. Pareizticīgo katedrāles tuvumā Kr. Barona un 1. Maija ielu posmos tiks ierīkotas autostāvvietas.

1. variantā satiksmes drošības nolūkos tiks slēgta iebraukšana/izbraukšana 1. Maija ielai posmā no Latgales līdz Kr. Barona ielai un Kr. Barona ielai posmā no 1. Maija ielas līdz Latgales ielai. Tiks veidots ērts un drošs Tālavijas un Latgales ielu krustojums ar palielinātiem noapaļojuma rādiusiem, kas ļaus izgriezties smagajam transportam

2. variantā vieglā autotransporta kustība Rēzekne-Zilupe virzienā tiks virzīta no Latgales ielas pa 1. Maija un Kr. Barona ielu, izbraucot uz Latgales ielu.

Būtiska ir apgaismojuma rekonstrukcija – gaisvada kabeļu pārbūve pazemes kabeļu līnijā, ierīkotas autobusu pieturas, ceļa zīmes, gājēju pārejas. Abos variantos pārredzamība šajos posmos uzlabosies, autobraucējiem būs lielāka skaidrība par galvenā ceļa virzību. Nevar noliegt arī to, ka uzlabosies šīs kultūrvēsturiskās zonas vizuālais skats, un ludzānieši iegūs modernu, visām prasībām un standartiem atbilstošu ielas posmu.

Pašvaldība pieļauj, ka projektam būs gan piekritēji un atbalstītāji, gan noliedzēji. Tāpēc ludzānieši tiek aicināti iesniegt savus priekšlikumus, jo līdz 24. februārim turpināsies publiskā apspriešana.

Iespējams, ka ir sarežģīti teorētiski izprast pārmaiņu būtību, tāpēc sīkāk iepazīties ar plānotajām izmaiņām un variantiem var Ludzas novada pašvaldībā, arī pašvaldības mājas lapā http://www.ludza.lv/ iespējams shēmās aplūkot un risinājuma aprakstā iepazīties ar plānotajām izmaiņām.

Līdz šim, kā liecina pieredze, iedzīvotāji publiskās apspriešanas procesos diez ko aktīvi nav bijuši (piemēram, pie novadu veidošanas). Ceram, ka šis jautājums piesaistīs ludzāniešu uzmanību un vēlmi diskutēt.

coloring.cool