LV EN

Piektdiena, 2023. gada 27. janvāris
Ildze, Ilze, Izolde
Ludza
Mostly cloudy
-3°C
 
A A A

Mazo kultūras projektu konkursā atbalstīti 17 projektu iesniegumi

Ludzas novada pašvaldības un Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes rīkotajā Mazo kultūras projektu konkursā tika saņemti un reģistrēti 17 projektu iesniegumi.

Šāda veida projektu konkurss tika rīkots izmēģinājuma kārtā. Šoreiz tās bija kultūrizglītības iestādes (izņemot vispārējās izglītības iestādes). Atsaucība bija liela, no 25 novada iestādēm saņemti 17 pieteikumi, un tie visi tika atbalstīti.

Sakarā ar to, ka Pildas TN šoreiz nolēma atteikties no projekta īstenošanas, iestādei piešķirtā summa tika novirzīta Ludzas TN projektam.

“Jāsaka, ka mācījās visi – gan pieteicēji, gan vērtētāji. Mūsdienās gan pašvaldības, gan iestāžu darbība daudzās jomās balstās uz projektu pamata. Tāpēc jāmācās noformēt un noformulēt projekta pamatmērķus, uzdevumus, skaidri izklāstīt savas idejas, iesniegt kvalitatīvus projektu pieteikumus. Lai pilnveidotu prasmes projektu rakstīšanā, decembrī, kad būs noslēgušies projektu pasākumi, rīkosim izvērtēšanas semināru. Izrunāsim, kas sagādājis grūtības, kāda pieredze būtu noderīga turpmākajam darbam. Gribam rosināt iestādes piedalīties ne tikai mazajos, vietējas nozīmes projektos, bet arī iesniegt savas idejas, piemēram, Kultūrkapitāla fonda izsludinātajos konkursos,” stāsta IKSp galvenā speciāliste kultūras jomā Sarmīte Stapule – Zagorska.

Projektu pasākumi notiks š.g.novembrī – decembrī. Daži bija veltīti LR 92. gadadienas svinībām. Pilnā apmērā Ls 200,00 atbalstīti divi iesniegtie projekti:

J.Soikāna Ludzas mākslas skolas zīmējumu konkursa projekts “Kas 12 mēnešiem vēderā 2011.gadā”. Tiks izdots 2011.g. kalendārs.

Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra projekts “LittleRock”- 29. 12.

Daļēji atbalstīti 15 projekti:

Ludzas Novadpētniecības muzejs- izstādes “Par Latviju” izveide (Ls 100). No 09. 11. – 17. 12.

Ludzas TN projekts pasākumam “Uz Tevi, Latvija, iet manas domas!” (Ls 100) -18.11. skat. Fotogalerijā

Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas projekts “Stāstu laiks Ludzas bibliotēkā” (Ls 150) – 10.11., 15. 11.

Cirmas pagasta bibliotēka Intelektuālā spēle “Nācijas bagātība” (Ls 50) – 25.12.

Cirmas TN projekts pasākumam Pagasta diena “Es lepojos, ka dzīvoju Cirmas pagastā” (Ls 80) – 26.11.

Isnaudas Tautas nams “Muzikāli-poētiskā kafejnīca “Te un nekur citur” (Ls 170) – 20.11. Skat. Fotogalerijā

Istalsnas klubs “Vakarēšana sveču gaismā” (Ls 100) – 19.11. Skat. Fotogalerijā

Ņukšu pagasta bibliotēka “Rūķa Riķa dzīves gudrie stāsti” (Ls 70) – 29.11., 06. 12.

Ņukšu pagasta Tautas nams “Mani pieci gadi” (jubilejas pasākums dejotājiem) (Ls 150) – 26. 12.

Briģu pagasta Tautas nams “Satikšanās rudenīgās noskaņās” Vakars pensionāriem (Ls 150) – 16.11. Skat. Fotogalerijā

Briģu pagasta bibliotēka “Jauniešu filmu festivāls” (Ls 150) – 27.11.

Istras pagasta bibliotēkas darbības kapacitātes stiprināšana, leļļu teātra izrāde (Ls 100) – 19.12.

Istras TN “Kultūrvides attīstība Istras pagastā” (Ls 100) – 23.12., 25.12.

Pildas pagasta bibliotēka “Bērnu rotaļu stūrītis bibliotēkā” (Ls 80) – novembris/decembris.

Isnaudas pagasta Isnaudas bibliotēka “Es gribu bibliotēkā spēlēties” (Ls 50) – 26.11.