LV RU EN

Piektdiena, 2021. gada 23. jūlijs
Magda, Magone, Mērija
Ludza
Partly cloudy
17°C
 
A A A

Mazāk ūdens zudumu – mazāks tarifs

Preses_konference_2805201528.maija novada domes sēdē un vēlāk preses konferencē, uz kuru tika aicināti māju vecākie, atkārtoti tika skatīts jautājums par situāciju pilsētas daudzdzīvokļu mājās, kurās, kurās, pildot MK noteikumus, nu jau četrus mēnešus tiek aprēķināta patērētā ūdens starpība, mēneša beigās salīdzinot ievades skaitītāja rādījumus un iedzīvotāju uzrādītos savu dzīvokļu skaitītāju rādījumus. Šai jautājumā iedzīvotājiem joprojām ir daudz neskaidrību un neapmierinātība.

Domes priekšsēdētāja Alīna Gendele uzsvēra, ka MK noteikumi jārespektē, un, aprēķinot patērētā ūdens starpību, ir noskaidrotas mājas, kurās ir liela ūdens patēriņa starpība. Daudzās no tām ir izdevies atklāt un novērst cēloņus, starpību ievērojami samazinot. Šī patiesi patērētā un iedzīvotāju apmaksātā ūdens starpība bija liela, un tas ir ietekmējis ūdens tarifus pilsētā. Līdz ar to, ūdensapgādes jomas sakārtošana ļaus pārskatīt un samazināt ūdens tarifus. Pēc pašreizējiem aprēķiniem tas varētu kļūt mazāks par apmēram 20%. Tas iedzīvotājiem būs liels ieguvums, bet vēl daudz darba ir priekšā. Sistēmas sakārtošanā esam ieinteresēti mēs visi: pašvaldība, apsaimniekotājs, iedzīvotāji. Trūkumi jānovērš. Darbs jāturpina, lai nonāktu pie optimāla rezultāta.

SIA „Ludzas apsaimniekotājs” valdes priekšsēdētājs Andris Līpacis raksturoja pašreizējo situāciju.

Ūdens starpība tiek rēķināta 102 pilsētas daudzdzīvokļu mājām. 56 no tām nav problēmu. Ūdens patēriņa starpība virs 20% janvārī bija 18 mājās, februārī – 20, martā – 26, aprīlī – 20. A. Līpacis norādīja, ka ap 90%

gadījumu ūdens starpība rādījumos rodas tāpēc, ka neprecīzi tiek nolasīti skaitītāju rādījumi. Iedzīvotāji nolasa tos dažādā laikā, ne visi to izdara mēneša pēdējā dienā, nenolasa precīzo mērījumu, bet to noapaļo. Problēma ir arī ar to, ka kontrolieris netiek visos dzīvokļos, lai rādījumus salīdzinātu. Līdz šim Apsaimniekotājā bija tikai viena kontroliera štata vienība uz 3000 abonentiem, tāpēc pēdējā mēneša laikā skaitītāja rādījumus pārbaudīja ūdensapgādes un avārijas dienesta darbinieki. Jau tagad ir izdevies atklāt, pārkāpumus, kad nav samaksāts par simt un vairāk kubikmetriem. Šīs problēmas var atrisināt, uzstādot mājās elektroniskos skaitītājus, kas ļauj precīzus ūdens patēriņa rādījumus fiksēt vienā laikā. Lai pārbaudītu, cik efektīvi tie darbojas, A. Līpacis ierosināja izmēģinājumu kārtībā tos uzstādīt vienā no mājām, kur ir vislielākās problēmas. Trīs mēnešu laikā tas būtu bez maksas, bet vēlāk mājas iedzīvotāju kopsapulce nolems, vai izmantos šos pakalpojumus turpmāk. Izdevumus varētu segt arī no mājas uzkrājuma fonda, apmaksāt pakāpeniski, bet par to lems paši iedzīvotāji.

Alīna Gendele lūdza deputātu atbalstu šādiem turpmākajiem soļiem:

  1. Izstrādāt un iesniegt regulatorā apstiprināšanai projektu par ūdens tarifu samazināšanu pilsētā.
  2. Pastiprināt kontroli, lai atklātu radušās ūdens starpības cēloņus. No 1. jūnija SIA „Ludzas apsaimniekotājs” darbu sāk otrs kontrolieris, līdz ar to uzņēmumā būs divas kontroliera štata vienības.
  3. Atbalstīt pilotprojektu par elektronisko mērinstrumentu uzstādīšanu uz 3 mēnešiem vienā no mājām, kur ir liela ūdens starpība.
  4. Apsvērt iespēju ūdens starpību aprēķināt nevis katru mēnesi, bet retāk: reizi pusgadā, problēmmājās — reizi ceturksnī.
  5. Atrast iespēju atbalstīt godprātīgos maksātājus, vēlreiz pārskatīt un precizēt jautājumu par pārrēķina kārtību.
  6. Aktivizēt sadarbību ar māju vecākajiem un turpināt izskaidrošanas darbu iedzīvotājiem.

– Aicinu visus uz sapratni. Katras sistēmas sakārtošanai un jauninājumu ieviešanai vajadzīgs laiks. Strādāsim kopā, lai rezultātā, samazinot tarifus, ieguvēji būtu visi.

Vanda Žulina

coloring.cool