LV RU EN

Svētdiena, 2021. gada 05. decembris
Sabīne, Sarma, Klaudijs
Ludza
Mostly cloudy
-6°C
 
A A A

Martišu ciema iedzīvotāji vēlas centralizēto kanalizācijas sistēmu

Isnaudas pagasta Martišos decembrī notika iedzīvotāju sanāksme, kurā tika skatīti divi ciematam būtiski jautājumi: centralizētās kanalizācijas ierīkošana un adresācijas sistēmas sakārtošana.

Sanāksmē piedalījās Ludzas novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Valdis Maslovskis, Isnaudas pagasta pārvaldes vadītāja Antoņina Sjakste un pārvaldes galvenais saimniecības pārzinis Aloizs Mežulis.

Būs jāsakārto adresācijas sistēma

Valdis Maslovskis un Antoņina Sjakste informēja iedzīvotājus, ka Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā jeb Adrešu informācijas sistēmā Ludzas novadā ir reģistrētas adreses, kuras neatbilst “Adresācijas noteikumiem”. Pilsētu un ciematu teritoriju daļās, kur ir ielas, ēkām un apbūvei paredzētiem zemes gabaliem jāpiešķir numurs, tam jābūt saistītam ar ielas nosaukumu. Pašvaldības dome bez personas piekrišanas ir tiesīga piešķirt adresi, ja tā nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst “Adresācijas noteikumu” prasībām.

Ludzas novada pašvaldība plāno pakāpeniski īstenot adresācijas sistēmas sakārtošanu visā novada teritorijā, izpildot obligātās prasības, kas noteiktas “Adresācijas noteikumos”. Pašreiz pašvaldība apkopo visu informāciju (tas ir apjomīgs darbs). Var nākties apsvērt iespēju atsevišķos gadījumos rīkot publisko apspriešanu, ja izmaiņas būs būtiskas un skars ciematu iedzīvotāju lielāko daļu. Tomēr pašvaldība uzsāks adresācijas sistēmas sakārtošanu 2018. gadā visā novada administratīvajā teritorijā, sākot ar pagastu ciematiem.

Šobrīd ir izanalizēta situācija Isnaudas pagasta Martišos. Te ir reģistrētas ielas, piemēram, Liepu iela, Bērzu iela, Jaunā iela u.c.. Taču ne visiem namiem uz šīm ielām ir numurs – lielākajai daļai ir mājas nosaukums. Piemēram, Liepu ielā ir 6 mājas, kam nav numurs, bet tikai nosaukums, un 2 mājas ar neprecīzām adresēm. Sakārtojot šo vienu ielu, visām 14 mājām būs jāmaina adrese.

Pēc izmaiņām visos valsts reģistros būs pieejamas jaunās adreses, tāpēc gan avārijas dienesti, gan neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes namus pēc jaunajām adresēm varēs atrast vienkārši. Kāds misēklis gan var rastiem, kamēr paši iedzīvotāji un viņu paziņas pieradīs pie jaunajām adresēm.

Iedzīvotāji ciematā vēlas centralizēto kanalizācijas sistēmu

Martišu ciematā ir vairāk kā 60 individuālās dzīvojamās mājas un 4 daudzdzīvokļu nami. Ciemats ir blīvi apdzīvots, atrodas pie Ludzas pilsētas robežas. Katrai mājai Martišos ir sava kanalizācijas sistēma, āra tualetes, nosēdumu akas vai krājtvertnes u.tml.

Vides aizsardzības interesēs valdība izvirzījusi jaunas prasības decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanai apdzīvotās vietās Latvijā. Īpaši vērība tiek veltīta vietām, kur lokālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas koncentrētas salīdzinoši nelielā, blīvi apbūvētā teritorijā un var ietekmēt ne vien virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti, bet arī dzeramā ūdens kvalitāti lokālajās ūdensapgādes sistēmās, radot draudus cilvēku veselībai.

Isnaudas pagasta pārvaldes galvenais saimniecības pārzinis Aloizs Mežulis informēja ciemata iedzīvotājus par nosēdumu aku vai krājtvertņu veidiem un uzturēšanas izmaksām. Pašlaik ciematā nav nevienas lokālas sistēmas, kas atbilstu jaunajiem noteikumiem, un to ierīkošana prasīs ievērojamus līdzekļus no iedzīvotāju maciņiem.

Šogad valdība ir pieņēmusi “Noteikumus par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” (MK noteikumi nr. 384, pieņemti 27.06.2017). Tie neaizliedz dažādās kanalizācijas sistēmas, tāpat tie neregulē to ierīkošanu un būvniecību. Bet tie nosaka prasības, kas būs jāievēro decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem, ekspluatējot tās.

Pašvaldībām būs jāizveido īpašs decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrs un tas jāuztur, kā arī jāizstrādā attiecīgi saistošie noteikumi. Visiem decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem tās būs jāreģistrē, iesūtot informāciju pašvaldībai. Minētā reģistra veidošana pašvaldībām jāuzsāk līdz 2019. gada 1. janvārim, jāpabeidz līdz 2021. gada 31. decembrim.

Tikšanās laikā ar Martišu iedzīvotājiem tika skaidrotas iespējas ierīkot centralizēto kanalizācijas sistēmu ciematā. Visi klātesošie izteica atbalstu šai domai un vēlmi, lai pašvaldība rod iespēju Martišu ciemā uzbūvēt centralizēto kanalizācijas sistēmu, apzinoties, ka tās ierīkošanas darbi skars viņu īpašumus. Ar saviem parakstiem 42 māju iedzīvotāji to jau apliecināja. Pārējo iedzīvotāju apzināšana turpinās, bet ir skaidrs, ka jāvirzās šajā virzienā un jāplāno līdzekļi budžetā tehniskā projekta izstrādei.  

Pašvaldība apzinās, ka centralizētās sistēmas ierīkošana ir dārgs pasākums. Turklāt, pēc Ludzas novada pašvaldības speciālistu informācijas, pašreiz šādu sistēmu ierīkošanai nelielās apdzīvotās vietās nav iespējams piesaistīt finansējumu no ES fondiem vai valsts budžeta. Centralizētā kanalizācijas sistēma tādos ciematos kā Martiši jāierīko par saviem līdzekļiem – pašvaldības vai privātiem.

Latvijas pašvaldības iebilst pret MK noteikumiem nr.384 “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”,  tie nesaņēma Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) saskaņojumu. LPS uzskata, ka pašvaldībām uzliktas jaunas funkcijas. Pašvaldībām ir prasības attiecībā uz  Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzekļu sadales principiem: fonda padomei izskatīšanai iesniegts priekšlikums izsludināt konkursus projektu aktivitātēs publisko ūdeņu apsaimniekošanai un notekūdeņu savākšanas sistēmu izbūvei apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu zem 2000, kur uz finansējuma saņemšanu varēs pretendēt pašvaldības. LPS uzskata, ka atbalsts jārod Latvijas Vides aizsardzības fondā jau 2018. gadā.

– Jautājums šobrīd atklāts, bet, ja vien būs iespēja pretendēt uz kādu līdzfinansējumu šajā jomā, Ludzas novada pašvaldība to darīs, – uzsver domes priekšsēdētāja vietnieks Valdis Maslovskis.

Sagatavoja

Ērika Bondarenko,

sabiedrisko attiecību speciāliste

Sākotnēji publicēts 18.12.2017. ar nosaukumu “Martišos iedzīvotāju sanāksmē skatīti divi aktuāli jautājumi”

LSM.LV ziņās: «Sirsniņmājiņu» reforma: Latgalē meklē naudu centrālās kanalizācijas ierīkošanai (Iveta Čigāne, “Latvijas Radio” Latgales korespondente)

coloring.cool