LV RU EN

Svētdiena, 2021. gada 01. augusts
Albīna, Albīns
Ludza
Intermittent clouds
17°C
 
A A A

Mana dzimta un tās likteņi – Latvijas vēsture

2018.gada 17.janvārī Ludzas pilsētas ģimnāzijā notika vērienīgs pasākums – 6.-7. klašu projekta “Mana dzimta ceļā uz Latvijas simtgadi” noslēgums – pētniecisko darbu konference. Tajā savus darbus prezentēja 15 skolēni – trīs saturīgāko darbu autori no katras klases. Konferences laiks bija ierobežots, tāpēc iespēja tajā uzstāties bija nelielam skolēnu skaitam, bet klasē pētījumus prezentēja katrs no 85 projekta dalībniekiem.

Stāsti par savu vecvecāku un citu senču likteņiem, leģendas par ģimenes relikvijām, dzimtas fotogrāfijas, dzimtas koku pētījumi astoņu – desmit un pat vairāk paaudzēs – katra uzstāšanās tika uzklausīta ar interesi. Vislielākais gandarījums, ka darbā iesaistījās ne tikai skolēni un pedagogi, bet arī vecāki, vecvecāki, radinieki. Daudzās ģimenēs dzimtas vēsture bija pētīta jau agrāk, bet bija arī tādas ģimenes, kurās tieši šis projekts bija sākums interesantam un vērtīgam darbam.

Projekts tika uzsākts 2017.gada maijā, to, savstarpēji sadarbojoties, organizēja  Ludzas pilsētas ģimnāzijas latviešu valodas  skolotājas L. Arcihoviča, V. Žulina, L. Budreviča, sociālo zinību skolotājas I. Žeikare, Ž. Dukaļska un informātikas skolotājas I. Petrovska un I. Kalverša sadarbībā ar jauniešu biedrību “LOGOS”.

Vasarā skolēni veidoja savas dzimtas koku, vāca informāciju par savas dzimtas personībām, intervēja radiniekus, pierakstīja atmiņas. Rudenī savāktos materiālus noformēja, rakstīja radošos darbus, veidoja prezentācijas. Kopdarba rezultāts ir ieguvums katrai ģimenei: bērni daudz ko atklāja par savu vecāku bērnību, uzzināja par vecmāmiņu un vectēvu dzīvi, noskaidroja, kā vēstures notikumi ir ietekmējuši senču likteņus, ko viņi ir mantojuši no savu vecāku raksturiem, tradīcijām. Vēsture atdzīvojās. Latvijas simtgadi sagaidot, katrs no pētījuma dalībniekiem tagad ir sapratis, ka valsts nav tikai abstrakts jēdziens, ka notikumi Latvijas politikā, ekonomikā, kultūrā atspoguļojas viņiem tuvu cilvēku likteņos.

Konferences gaitu vēroja un uzstāšanās vērtēja ekspertu komisija: Dzidra Dukšta – LPĢ direktore, Valentīna Abricka – LPĢ direktores vietniece izglītības jomā, Eleonora Obrumāne – Ludzas novada BJC direktore, Ligita Jurkāne – Ludzas pilsētas  bibliotēkas galvenā bibliotekāre, Aina Loseviča un Rita Kučāne – Ludzas Novadpētniecības muzeja speciālistes, Irēna Lipska – Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece.

Pat speciālistes ieinteresēja vairāki fakti no prezentācijām, tika uzdoti jautājumi, bija iespēja konsultēties par darba turpināšanu. 

Visi konferences dalībnieki saņēma žūrijas atzinību un balvas. Tika noteikti uzvarētāji:

1.vieta – Elīna Točelovska, 7.b,

2.vieta – Elizabete Valeniece, 6.c,  Ksenija Meļņikova, 7.a

3.vieta – Teodors Romanovskis, 6.a, Amanda Leščinska, 6.c, Amanda Pavlovska, 7.b

Atzinība – Alise Alitkina , 6.b, Guntars Jermoļenko, 7.b,  Amanda Konovalova, 7.b, Arnis Malakovs, 6.c,  Lauris Mizišs, 7.a,  Laura Mortuzāne, 6.a,  Edgars Oščenkovs, 6.b,  Adriana Veškurova, 6.a,  Intars Zabunovs, 6.a

Paldies visiem, kas atbalstīja bērnus pētījuma tapšanā!

Vanda Žulina

Konferences norises fotogalerija – www.ludzasgimnazija.lv

coloring.cool