LV RU EN

Otrdiena, 2021. gada 26. oktobris
Kaiva, Amanda, Amanta
Ludza
Mostly cloudy
5°C
 
A A A

Ludzas pilsētas ģimnāzijā noritēja 10. pētniecisko darbu konference

25.aprīlī Ludzas pilsētas ģimnāzijā notika tradīcionālā pētniecisko darbu aizstāvēšanas konference. Klātesošie uzzināja,  kā pārtikas piedevas ietekmē maizes pelēšanu, kādi ir stājas traucējumi,  ka visapkārt mums vērojami fraktāļi, par C vitamīna daudzumu garšaugos,  Ludzas novada iedzīvotāju statistiskos datus, stāstus par īpašiem cilvēkiem dzimtā,  kādus putnus un ar kādu māksliniecisko mērķi poēmā “Straumēni” izmantojis E.Virza. Vairāki pētījumi atklāja mūsu skolas jauniešu dzīvi, piemēram, vai patīk grāmatu lasīšana, kādas ir ārpusskolas intereses, kādi ir jauniešu vidū populārākie  mobilie telefoni  un vai viņi zina par iespēju un vajadzību tos utilizēt.

Īpašs prieks bija par 11.klases skolēniem Ēriku Kuzminu un Edgaru Mekšu, kuri prezentēja vairākus pētījumus. Šajā mācību gadā konferencē tika aizstāvēti 13 pētnieciskie darbi, pētījumos iesasitījās 14 skolēni, skolēnus konsultēja 11 pedagogi.

Konferenci noslēdzot, skolas direktore Dzidra Dukšta pateicās skolotājiem un skolēniem par ieguldīto darbu, uzsverot, cik ļoti mūsdienās katram jaunietim nepieciešamas pētniecības un publiskās uzstāšanās prasmes. Direktore aicināja turpināt iesāktos pētījumus un nākamajā mācību gadā uzdrošināties iesniegt pētījumus DU un RTU zinātniski pētniecisko darbu konkursos.

Skolēnu prezentācijas  vērtēja skolotājas Renāte Balode,   Jūlija Belkovska, Ilona Dukšte, Ieva Eriņa, Solvita Narnicka, Inese Vorza.

Rezultāti

 I pakāpes diploms

 • Laura Mortuzāne, Adriāna Veškurova (6.a) “Stājas traucējumi” (darba vadītājs S.Narnicka)
 • Albīne Hlopņicka (9.a) “Vai Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolēni lasa?” (darba vadītājs L.Arcihoviča)
 • Artūrs Šroms (12.c) “Putni E.Virzas poēmā “Straumēni”” (darba vadītājs D.Boicova)
 • Ērika Kuzmina (11.b), Edvīns Mekšs (11.a) “Mūsu mobilo tālruņu stāsts” (darba vadītājs R.Balode)
 • Gunta Škavronska (12.a) “Maizē esošo pārtikas piedevu ietekme uz pelējuma rašanos” (darba vadītājs I.Abricka)
 • Linda Mičule (12.b) “Fraktāļi” (darba vadītājs M.Matuseviča)
 • Ērika Kuzmina, Ērika Miziša (11.b) “LPĢ pusaudžu intereses” (darba vadītājs M.Matuseviča)
 • Linda Šaļapina un Edvīns Mekšs (11.a) “Ludzas novada iedzīvotāju raksturojums” (darba vadītājs I.Barkāne)
 • Ērika Kuzmina (11.b) “Askorbīnskābes noteikšana garšvielās” (darba vadītājs J.Belkovska)

 II pakāpes diploms

 • Lāsma Goremiko (10.a) “Personvārdi Ludzas pilsētas ģimnāzijā” (darba vadītājs V.Žulina)
 • Leno Daniels Kazlovskis (7.b) “Dzimtas stāsti. Heronīms Tihovskis” (darba vadītājs L.Budreviča)
 • Laine Viktorija Tihovska (7.b) “Dzimtas stāsti. Anatolijs Stepkāns – mans vecaistēvs” (darba vadītājs L.Budreviča)
 • Intars Zabunovs (6.b) “Mana dzimta Latvijas simtgadei” (darba vadītājs I.Žeikare)

Laila Budreviča, direktora vietniece izglītības jomā

coloring.cool