LV EN

Piektdiena, 2023. gada 03. februāris
Vida, Ida, Aīda
Ludza
Partly cloudy
-6°C
 
A A A

Ludzas novada vispārizglītojošo skolu informatizācija

Ludzas novada pašvaldība īsteno ERAF finansētās darbības programmas
“Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.2. apakšaktivitātes “Izglītības iestāžu informatizācija” projektu, kura ietvaros paredzēts iegādāties stacionāros datorus, portatīvos datorus, multimediju tehniku (interaktīvās tāfeles un video projektorus) vispārizglītojošu skolu vajadzībām, kā arī attīstīt skolu lokālos datortīklus. Skolās tiks izveidotas jaunas lokālā datortīkla pieslēgvietas atbilstoši projektā piegādāto stacionāro datoru skaitam.
Par projektu atbildīgā iestāde ir Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), savukārt, sadarbības iestāde ir Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, IZM izstrādājusi tehniskās specifikācijas datoriem un multimediju tehnikai un nodrošina nepieciešamās iepirkuma procedūras norisi, savukārt, pašvaldības ir atbildīgas par skolu lokālo tīklu paplašināšanu un tam nepieciešamo iepirkuma procedūru veikšanu.
2010.gada 21. janvārī Ludzas novada pašvaldība noslēdza vienošanos ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par projekta ” Izglītības iestāžu informatizācija ” (vienošanās Nr. 2009/0323/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/578) īstenošanu laika posmā no 01.01.2010 līdz 30.06.2011. Projekta vadītāja – Svetlana Rimša (tālr. 65707411; invest@ludzaspils.lv)
Atbilstoši izglītības iestāžu iesniegtajiem datiem par datoru skaitu, kas uz 2007. gada 1. septembri nav vecāki par 3 gadiem, kā arī ņemot vērā izglītības iestāžu no citām Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansētām aktivitātēm gūstamo labumu, IZM ir noteikusi izglītības iestādēm projekta ietvaros īstenojamās aktivitātes un aprēķinājusi piegādājamās tehnikas apjomu. Iesniedzot projekta iesniegumu, tika plānots, ka Istras vidusskola, Ludzas pilsētas ģimnāzija, Ludzas 2. vidusskola, Ludzas mūzikas pamatskola, Ludzas novada vakara vidusskola, Ņukšu pamatskola, Pildas pamatskola, Brigu pamatskola un Nirzas pamatskola tiks apgādātas ar 107 stacionāriem datoriem un 14 portatīvajiem datoriem, tiks iegādāti 7 multimediju tehnikas komplekti, kā arī tiks attīstīti 8 lokālie tīkli. Tādējādi Ludzas novada skolas tiks nodrošinātas ar atbilstošu infrastruktūru, kas veicinās plašāku un efektīvāku IKT izmantošanu izglītības iestādēs un uzlabos izglītības kvalitāti un efektivitāti. Katrā skolā jauniegādātie stacionārie datori tiks savienoti projekta ietvaros izveidotajā lokālajā tīklā.
Projekta kopējās apstiprinātās izmaksas sastāda LVL 106247,01.
Jau 2010. gada sākumā Ludzas novada pašvaldības speciālisti sadarbībā ar skolu atbildīgiem darbiniekiem veica skolu lokālo tīklu plānošanu. Šobrīd jau tiek veikti pirmie skolu tīklošanas darbi, kas varētu tikt pabeigti 2010. gada rudenī.
Projekta rezultāti pašvaldībai un izglītības iestādēm būs jāuztur piecus gadus pēc tā īstenošanas beigām. Piegādāto datortehniku nedrīkstēs norakstīt piecus gadus pēc projekta ietvaros veiktā pēdējā maksājuma.