LV EN

Piektdiena, 2023. gada 27. janvāris
Ildze, Ilze, Izolde
Ludza
Mostly cloudy
-1°C
 
A A A

Ludzas novada vēlēšanu komisija izsludina vēlēšanu iecirkņu komisijas kandidātu pietiekšanos

Ludzas novada vēlēšanu komisija izsludina vēlēšanu iecirkņu komisijas kandidātu pietiekšanos no šī gada 30. jūlija līdz 16. augustam ieskaitot sekojošos vēlēšanu iecirkņos:

625. vēlēšanu iecirknī (Ludzas Tautas nams)

626. vēlēšanu iecirknī (Ludzas Tautas nams)

627. vēlēšanu iecirknī (Ludzas kinoteātris)

632. vēlēšanu iecirknī (Brigu pagasts)

635. vēlēšanu iecirknī (Cirmas pagasts)

637. vēlēšanu iecirknī (Isnaudas pagasts Isnauda)

638. vēlēšanu iecirknī (Isnaudas pagasts Istalsna)

639. vēlēšanu iecirknī (Istras pagasts)

644. vēlēšanu iecirknī (Nirzas pagasts)

645. vēlēšanu iecirknī (Ņukšu pagasts)

647. vēlēšanu iecirknī (Pildas pagasts)

648. vēlēšanu iecirknī (Pureņu pagasts)

650. vēlēšanu iecirknī ( Rundēmu pagasts).

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus Iecirkņa komisijā ir:

1. reģistrētajām politiskajām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;

2. ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);

3. attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas loceklim.

Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

Par Iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

1. kurš prot latviešu valodu;

2. kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;

3. kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;

4. kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;

5. kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Pieteikums sagatavojams saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas izstrādāto parauga formu un iesniedzams Ludzas novada vēlēšanu komisijai ( pieteikuma veidlapas paraugs pielikumā):

1. ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās lēmējinstitūcijas lēmuma, norādot lēmuma pieņemšanas vietu, un datumu. Ja attiecīgajā republikas pilsētā vai novadā politiskā partija vai to apvienība izvirza vairākus kandidātus, tā no attiecīgā lēmuma var iesniegt vienu izrakstu, kurā norādīti visi izvirzītie kandidāti;

2. ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.

Pieteikumi jāiesniedz līdz šī gada 16. augustam ieskaitot Ludzas novada domes sekretārei Raiņa ielā 16, 3. stāvā, 312. kabinetā.

PIETEIKUMS

Uzziņas pa telefonu 26351792 ( Diāna Golubeva, Ludzas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja)