LV EN

Pirmdiena, 2022. gada 28. novembris
Rita, Olita, Vita
Ludza
Mostly cloudy
-1°C
 
A A A

Ludzas novada vakara vidusskolā – par drošu internetu

1. martā Ludzas novada vakara vidusskolā notika pasākums “Ceļojums Interneta pasaulē” Latvijas Bibliotēku asociācijas rīkotā pasākuma “Atklāsim digitālo pasauli kopā… un droši!” ietvaros. Pasākumā piedalījās skolas skolēni, skolotāji un skolēnu vecāki un citu novadu skolu skolēni.
Līdzīgu pasākumu skolas bibliotekāre Ļubova Korobova kopā ar skolas kolektīvu organizēja 2. reizi. Pagājušajā mācību gadā tas noslēdzās Rīgā, un bibliotekāre ieguva balvu par interesantu pasākuma sižetu.
Šoreiz pasākums sastāvēja no divām daļām. Pirmajā daļa bija uzvedums, ko uzrakstīja skolotāja Inta Nagla. Tajā popularizēja dažādas mājas lapas, ko sabiedrība izmanto gan darbā, gan mācībām, gan brīvā laika pavadīšanai Otrajā daļā bija Spēle, kurā dalībnieki veidoja savu Interneta republiku.
Interneta pūķītis Viszinītis Netzinītis (Inta Nagla) ar interneta lapu lietošanu iepazīstināja gan jaunākā vecuma bērnus, ko pārstāvēja Mikipele – Mērdzenes pamatskolas 5. klases skolniece Lāsma Nagla , gan jauniešus, kuriem daudz kas jāmeklē internetā mācībām un pārbaudījumiem – uzvedumā tās bija Sniegbaltīte un Pelnrušķīte – Snežana Malzuba, Anželika Ivanenkova, Bija jautājumi arī vecākiem, kuri audzina bērnus ( Kaza un kazlēns – Raitis Černišs, Igors Malzubs), gan arī cienījama vecuma cilvēkiem – pensionāriem (Vecītis un Vecenīte – skolotāja Zoja Dembovska un 12.a klases skolēns Vladlens Garbuzovs). Interesanti bija tas, ka paši skolēni ļoti aktīvi iesaistījās uzvedumā un popularizēja interneta pozitīvās puses. Kopā mācījāmies atpazīt arī ne visai labas lietas, kā dažādus iepazīšanās saitus un reklāmas, no kurām skolēniem labāk uzmanīties. Ceļojums beidzās ar kopēju dziesmu no filmiņas “Čatiņš” : “Internetā visu paveikt vari” un 11. a klases skolēna Tomasa Jolkina uz ģitāras izpildītu kompozīciju.
2. pasākuma daļā dalībnieki veidoja savu interneta republiku. Visi sadalījās pa grupām, un katra grupa kaut ko izstrādāja: sacerēja himnu, veidoja ģerboni, karogu, domāja tradīcijas un likumus. Mūsu republikas nosaukums bija INTERJETS – visiem iepatikās šis pārfrazējums no vārda internets. Labi tas, ka darboties iesaistīti tika arī skolēnu vecāki, tad veidojas ciešāka saikne skolai ar vecākiem.
Pēc apmēram 20 minūšu gatavošanās katra darba grupa prezentēja savu veikumu. Himna bija humora stilā, un, kā teica tās sacerētāji, ka to var izpildīt gan repa stilā, gan operas- atkarībā no garastāvokļa. Ģerbonis un karogs bija ļoti krāsaini un simbolizēja dažādām interneta mājas lapām raksturīgo. Tradīcijas bija ļoti interesantas un humoristiski pasniegtas, piemēram, kas var notikt, ja internetā skatās asa sižeta filmu un ēd reizē. Un sasveicināšanās žests Interjeta valstī – 3 pacelti pirksti burta W veidā. Toties likumus ievērojot, nekad nevajadzēs sastapties ar Interjeta valsts likuma sargiem.
Šādi pasākumi ir ļoti vajadzīgi, jo tie attīsta gan skolēnu pašdarbības spējas, gan radošās un organizatora spējas. Viņi mācās domāt, spriest, secināt, salīdzināt.
Gribu vecāku vārdā pateikties Ludzas novada vakara vidusskolas kolektīvam par iespēju piedalīties un darboties kopā ar viņiem.
Inta Andžāne,
Ludzas novada vakara vidusskolas padomes priekšēdētāja
Šī pasākuma ietvaros teatralizēta uzveduma veidā iepazīstināja ar interneta plusiem un mīnusiem. Uzvedums tika veidots kā ceļojums pa Interneta valsti, kurā pasaku tēli pārstāvēja dažādu vecuma grupu cilvēkus, sākot no jaunākā vecuma skolēniem un beidzot ar pensionāriem.
Pēc teatralizētā uzveduma skolas izglītojamie, skolotāji un vecāki veidoja savu interneta republiku, ko nosauca neparastā vārdā “Interjets”. Tika sacerēta himna, veidots karogs un ģerbonis, kā arī izdoti likumi un domāts par šīs valsts tradīcijām.
Manuprāt, pasākums bija ļoti interesants un pamācošs, jo ikviens tajā varēja aktīvi piedalīties.
Paldies, skolas bibliotekārei Ļ.Korobovai par interesantām idejām un konsultācijām pasākuma organizēšanā! Pateicamies arī latviešu valodas un literatūras skolotājai Intai Naglai pat uzrakstītu uzveduma scenāriju, kā arī visiem skolotājiem – par aktīvu sadarbību gan pasākuma organizēšanā, gan līdzdarbībā!

Lana Krutikova,

Ludzas novada vakara vidusskolas 12.a klases skolniece