LV EN

Piektdiena, 2022. gada 09. decembris
Sarmīte, Tabita
Ludza
Flurries
-7°C
 
A A A

Ludzas novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam un Vides pārskats tiek nodoti sabiedriskai apspriešanai

Paziņojums
par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam pirmās redakcijas un Vides pārskata pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai
Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 24.maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 67 “Par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam pirmās redakcijas un Vides pārskata pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai”.
Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam pirmās redakcijas un Vides pārskata pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 2012.gada 11.jūnija līdz 2012.gada 23.jūlijam.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:
Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads – 2012.gada 9.jūlijā plkts.15.00.
Briģu pagasta pārvaldē, Briģi, Briģu pagasts, Ludzas novads – 2012.gada 10.jūlijā plkst.9.00;
Cirmas pagasta pārvaldē, Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads – 2012.gada 11.jūlijā plkst.9.00;
Isnaudas pagasta pārvaldē, Martiši, Isnaudas pagasts, Ludzas novads – 2012.gada 11.jūlijā plkst. 11.00;
Istras pagasta pārvaldē, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads – 2012.gada 10.jūlijā plkst. 14.00;
Nirzas pagasta pārvaldē, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads – 2012.gada 10.jūlijā plkst. 11.00;
Ņukšu pagasta pārvaldē, Ņukši, Ņukšu pagasts, Ludzas novads -2012.gada 11.jūlijā plkst. 14.00;
Pildas pagasta pārvaldē, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads – 2012.gada 11.jūlijā plkst. 16.00;
Pureņu pagasta pārvaldē, Kivdalova, Pureņu pagasts, Ludzas novads – 2012.gada 12.jūlijā plkst.13.00;
Rundēnu pagasta pārvaldē, Rundēni, Rundēnu pagasts, Ludzas novads – 2012.gada 10.jūlijā plkst. 16.00.

Rakstiskus priekšlikumus par Ludzas novada teritorijas plānojuma pirmo redakciju var iesniegt Ludzas novada pašvaldībā: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 līdz 23.07.2012.
Ar Ludzas novada teritorijas plānojuma pirmo redakciju un Vides pārskata pirmo redakciju var iepazīties Ludzas novada pašvaldībā: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 305.kabinetā un pašvaldības mājas lapā www.ludza.lv sadaļā “Plānošanas dokumenti”.