LV EN

Piektdiena, 2023. gada 27. janvāris
Ildze, Ilze, Izolde
Ludza
Mostly cloudy
-3°C
 
A A A

Ludzas novadā strādā konkurētspējīgi, radoši pedagogi: prot mācīties paši un prot iemācīt šo spēju citiem

Eiropas sociālā fonda darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001

Projekta 5. posma 3. aktivitātē atbalstītie Ludzas novada 47 pedagogi un izglītības iestāžu administrācijas pārstāvji šī gada 5. oktobrī tikās seminārā “Cik konkurētspējīgs pedagogs es esmu?” Projekta īstenošana sākās 2009. gada oktobrī, turpināsies līdz 2012. gada jūnijam. Septembrī sācies projekta 5. posms.Šajā posmā valstī plānotas aktuālas diskusijas, viedokļu apmaiņa, risinājumu ģenerēšana jaunas pedagogu darba apmēra un atalgojuma sistēmas izveidei, izsludināta “Izglītības inovācijas balva” talantīgiem, drosmīgiem, inovatīviem pedagogiem. Projekta īstenotāji cer, ka skolotāji, iemācoties atklāti un objektīvi novērtēt sava darba kvalitāti , atbildīgi un ar profesionālu izpratni savienos iegūto novērtējumu ar ietekmi uz reāliem rezultātiem izglītības kvalitātes paaugstināšanā, spēs pamatot skolēniem vēlmi 21. gadsimtā mācīties mūža garumā.
Līdz šim valstī projekta ietvaros pedagogiem sniegts atbalsts 27 548 reizes, 4. posmā atbalstīti 6794 pedagogi. Ludzas novada pedagogi aktīvi iesaistījušies projekta īstenošanā: tālākizglītības kursos ( projekta 2. aktivitāte) savas zināšanas papildinājuši 56 skolotāji, projekta 3. aktivitātes ietvaros 34 skolotāji ieguvuši 2. profesionālās kvalifikācijas pakāpi, 94 – 3. profesionālās kvalifikācijas pakāpi. Pavisam projekta 1. – 4,5. projekta posmos novada skolotāji atbalstīti 184 reizes, pamatojoties uz novadam piešķirto kvotu.
Projekta 5. posmā Ludzas novadā ir atbalstīti 47 pedagogi, t.sk. 7 pedagogi, kuri pretendē uz 4.pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpi. Šajā projekta posmā iesaistījušās visas novada vispārizglītojošās skolas, profesionālās ievirzes izglītības iestādes, Bērnu un jauniešu centrs, Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes. Semināra dalībnieki ne tikai iepazinās ar statistikas datiem un 5. posma aktualitātēm, bet arī pedagogiem tika aktualizēta informācija par noslēgto līgumu par mērķstipendijas saņemšanu noteikumiem, par viennozīmīgu informācijas izpratni līgumos, dokumentu noformēšanas prasībām. Pasākuma dalībnieki kopīgi ielūkojās projekta mājaslapā – www. pedagogiem.gov.lv, kur ir iegūstama plaša informācija par Eiropas Sociālā fonda projektu “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”. Seminārā pedagogiem bija iespēja dalīties pieredzē, apspriest aktuālas tēmas: “Mācīšana un mācīšanās kā saruna”, “Radošā domāšana”, “Skola kā vietējās kopienas centrs”.

Sarmīte Gutāne,
projekta koordinatore Ludzas novadā