LV EN

Piektdiena, 2022. gada 09. decembris
Sarmīte, Tabita
Ludza
Cloudy
-7°C
 
A A A

Ludzas novada pašvaldības paziņojums par ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu apstiprināšanu Ludzas novada pagastu administratīvajās teritorijās

Ludzas novada pašvaldība informē, ka Ludzas novada dome 2012. gada 26. jūlijā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta c apakšpunktu un saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.3 panta piekto daļu apstiprinājusi ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus Ludzas novada pagastu administratīvajās teritorijās.
No 2012. gada 1. decembra:
– patērētājiem, kuriem ir uzstādīti ūdens skaitītāji, tarifs par ūdensapgādes pakalpojumiem nevar pārsniegt 0,50 Ls/ m³ (bez PVN), par kanalizācijas pakalpojumiem nevar pārsniegt 0,61 Ls/ m³ (bez PVN).
– patērētājiem, kuriem nav uzstādīti ūdens skaitītāji, tarifs par ūdensapgādes pakalpojumiem nevar pārsniegt Ls 1,65 (bez PVN) vienam iedzīvotājam mēnesī, un tarifs par kanalizācijas pakalpojumiem nevar pārsniegt Ls 2,07 (bez PVN) vienam iedzīvotājam mēnesī.
Tarifi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem ir apliekams ar pievienotās vērtības nodokli atbilstoši likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktām nodokļa likmēm.