LV EN

Trešdiena, 2022. gada 07. decembris
Dzirkstīte, Anta, Antonija
Ludza
Mostly cloudy
-4°C
 
A A A

Ludzas novada pašvaldības paziņojums par siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu Ludzas novada Rundēnu pagasta administratīvajā teritorijā 2012./2013. gada apkures sezonā

Ludzas novada pašvaldība informē, ka Ludzas novada dome 2012. gada 24. augustā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu, 21.panta pirmās daļas 14. punkta d apakšpunktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.3 panta pirmās daļas 1. punktu, piekto daļu, apstiprināja siltumenerģijas ražošanas, piegādes un realizācijas tarifu Ludzas novada Rundēnu pagasta administratīvajā teritorijā 2012./2013.gada apkures sezonā Ls/MWh 31,54 (bez PVN) un noteica vidējo maksu par apkuri Ls/m² 0,86 (bez PVN) mēnesī.
Maksa par komunāliem pakalpojumiem ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli atbilstoši likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktām nodokļa likmēm.
Vidējais tarifs 2012./2013.gada apkures sezonā:
Fiziskām personām kopā ar PVN 12% = Ls 0,96
Juridiskām personām kopā ar PVN 21% = Ls 1,04