LV RU EN

Otrdiena, 2022. gada 27. septembris
Ilgonis, Ādolfs
Ludza
Mostly cloudy
4°C
 
A A A

Ludzas novada pašvaldība izsludina konkursu uz Cirmas pagasta pārvaldes vadītāja (0,5 slodze) un Pureņu pagasta pārvaldes vadītāja (0,5 slodze) amatu (1 amata vienība)

Galvenie amata pienākumi:

 • plānot, vadīt, organizēt un nodrošināt pagasta pārvaldes un tās struktūrvienību darbību, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
 • atbildēt par pagasta pārvaldē sniedzamo pašvaldības pakalpojumu un informācijas pieejamību un kvalitāti;
 • gādāt par pagasta pārvaldes administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību;
 • plānot, vadīt, koordinēt un nodrošināt pagasta pārvaldes darbību komunālo pakalpojumu jomā pagasta pārvaldes administratīvajā teritorijā;
 • nodrošināt pārvaldei nodoto pašvaldības objektu apsaimniekošanu;
 • plānot pārvaldes darbībai un attīstībai nepieciešamo finanšu, personāla un tehnisko resursu apjomu;

·        pieņemt darbā un atlaist no darba pagasta pārvaldes darbiniekus;

·        iesniegt pašvaldības izpilddirektoram tālākai virzīšanai ikgadējo pārvaldes funkcionēšanai nepieciešamo finanšu līdzekļu pieprasījumu;

 • noteiktās kompetences ietvaros rīkoties ar piešķirtajiem finanšu līdzekļiem, kontrolēt un nodrošināt piešķirto līdzekļu un resursu racionālu izlietojumu;
 • piedalīties normatīvo aktu izstrādē, pieņemto lēmumu īstenošanā, domes sēdēs, komisiju un darba grupu sanāksmēs;
 • veikt citus Ludzas novada pašvaldības nolikumā, domes lēmumos un pagasta pārvaldes nolikumā paredzētos pienākumus.

Prasības pretendentiem:

 • vēlama augstākā izglītība;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • darba pieredze vadošā amatā vai pieredze saimnieciskās jomas, vai nekustamo īpašumu pārvaldībā;
 • zināšanas un izpratne par pašvaldības darba organizāciju, administratīviem un finanšu vadības jautājumiem;
 • augsta atbildības sajūta un spēja pieņemt kompetentus lēmumus;
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, spēja risināt problēmsituācijas;
 • prasme organizēt un vadīt kolektīvu;
 • prasmes izmantot un strādāt ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;
 • “B” kategorijas autovadītāja apliecība.

Pretendentiem jāiesniedz šādi dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • dzīvesgājuma apraksts (Curriculum Vitae);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopija (iesniedz pretendenti, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda).

Dokumentus ar norādi “Pieteikums Ludzas novada pašvaldības Cirmas pagasta pārvaldes un Pureņu pagasta pārvaldes vadītāja amata konkursam” jāiesniedz līdz 2022. gada 3. augustam plkst. 16:00 Ludzas novada pašvaldībā (Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, 3. stāvs, 312. kab.) vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi: [email protected].

Papildus informācija pa tālruni 65707146.

Cirmas pagasta pārvaldes vadītāja (0,5 slodze) un Pureņu pagasta pārvaldes vadītāja (0,5 slodze) atalgojums 1100 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Ludzas novada pašvaldība informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi un iesūtot CV un pieteikuma vēstuli, persona piekrīt tās datu apstrādei personāla atlases vajadzībām;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir Ludzas novada pašvaldība, kontaktinformācija: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, tālrunis: 65707400, elektroniskā pasta adrese: [email protected].