LV EN

Piektdiena, 2023. gada 27. janvāris
Ildze, Ilze, Izolde
Ludza
Mostly cloudy
-1°C
 
A A A

Ludzas novada pagastu pārvaldnieku sanāksmē

Ludzas novada pagastu pārvaldnieku sanāksmēs kopā ar domes vadību un speciālistiem tiek iztirzāti dažādi saimnieciskie, administratīvie jautājumi.

Šoreiz tika runāts par to, kā risināt problēmu ar nodokļu parādniekiem un komunālo maksājumu parādniekiem pagastos. Nenomaksāto nodokļu parāda sadalījums uz 2011. gada 1. janvāri Ludzas novadā ir šāds: NĪN parāds – Ls 17 255 (plus nokavējuma nauda Ls 4627) un parāds par zemes nodokli Ls 41 370 (plus nokavējuma nauda Ls 17 030). Summas visai iespaidīgas.

Nodokļu ekonomiste V. Laizāne jau šodien uztraukta par nākamā gada nodokļa pieaugumu, kas arī palielinās parādus. Bez nodokļa par zemi, nodokļi tiks aprēķināti visām ēkām – gan dzīvojamajām, gan palīgēkām – šķūņiem, garāžām, pagrabiem, klētīm, pirtīm, arī tualetēm. Vai mainīsies nodokļa likme, pagaidām nav zināms, arī 25% ierobežojums uz ēkām neattiecas. Tātad, nodokļu summa neapšaubāmi pieaugs. Plašāk par izmaiņām nodokļu jomā skaidrosim tuvākajā laikā.

Prāvi parādi par komunālajiem pakalpojumiem (ūdens, kanalizācija) ir sakrājušies vairākos pagastos. Pašvaldības un arī pagastu pārvaldes tuvākās nākotnes uzdevums uzsākt darbu ar šiem parādniekiem, strādāt ar iedzīvotājiem, brīdināt par nopietnām sekām un atbildību.

Vēl viena lieta, par ko aizvien vairāk interesējas pagastu ļaudis, ir savu mājokļu apsaimniekošana. Briģu, Isnaudas, Ņukšu pagastu māju iedzīvotāji ir pirmie, kas sākuši pētīt šīs iespējas. Kā skaidro Juridiskās nodaļas vadītāja I. Cibuļska, pirmais, kas jāpaveic – iedzīvotāju kopsapulcē jāievēl pilnvarotais pārstāvis, kas būtu pašnodarbināta persona un uzņemtos visas administratīvās un saimnieciskās lietas. Par darāmo šai jomā, tiekoties ar iedzīvotājiem, skaidros novada pašvaldības speciālisti pagastos.

Vēl viens pagastos risināms jautājums – atkritumu apsaimniekošana. Tāpat kā pilsētniekiem, arī lauku teritoriju mājokļu īpašniekiem ir jāslēdz līgumi par atkritumu apsaimniekošanu. Tas jādara ne tikai daudzdzīvokļu māju īpašniekiem, bet arī visiem ciemata privātmāju īpašniekiem un viensētām. Novada teritorijā ar atkritumu apsaimniekošanu nodarbojas SIA LA.

Novada domes priekšsēdētāja A. Gendele pagastu pārvaldniekus lūdza informēt tirdzniecības vietu īpašniekus par to, ka turpmāk GMI pabalsts maznodrošinātajiem varētu tiks pārskaitīts uz kredītkarti. Ar šo karti tirdzniecības vietās varēs norēķināties tikai par pārtikas precēm. Tāpēc arī tirdzniecības vietu īpašnieki pagastos tiek rosināti uzstādīt postterminālus (karšu norēķina aparātus). Tas tiek darīts, lai riska grupām novērstu vienīgā iztikas līdzekļa – garantētā iztikas minimuma pabalsta bezatbildīgu tērēšanu alkoholiskajiem dzērieniem.

Sanāksmē tika izrunāti arī citi saimnieciski jautājumi – par to, ka vēlams labāk sekot pagasta ceļu uzturēšanai, par koku izgriešanu pagastu kapsētās, par stipendiātu darbu.