LV RU EN

Piektdiena, 2021. gada 15. oktobris
Hedviga, Helvijs, Eda
Ludza
Showers
8°C
 
A A A

Ludzas novada pagastu pārvaldnieku sanāksmē

Otrdien, 6. martā, kārtējā darba sapulcē tikās novada pašvaldības vadība, pagastu pārvalžu vadītāji, sekretāri un administrācijas vadošie speciālisti. Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Valdis Maslovskis informē par sapulcē apspriestajiem jautājumiem.

Par ceļu tīrīšanu un kaisīšanu ar pretslīdes materiāliem

Pašvaldībā periodiski tiek saņemti zvani no iedzīvotājiem, ka ceļš ir neizbraucams, vai arī, ka tiek tīrīti ne tie ceļi, kurus vajadzētu.

Sapulces dalībnieki apsprieda šos jautājumus un kopīgi meklēja risinājumus, lai pagastos pilnveidotu un uzlabotu ceļu tīrīšanu ziemas periodā. Tika aktualizēts jautājums par savlaicīgu ceļu kaisīšanu ar pretslīdēšanas materiāliem.

Atgādinām, ka pašvaldības ceļi ziemā tiek tīrīti atbilstoši visā valstī noteiktām prasībām, kas atrunātas Ministru kabineta noteikumos par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli. Pēc pieprasījuma pašvaldība nodrošina arī to servitūtu ceļu tīrīšanu, kas ved līdz lauku viensētām, kur dzīvo cilvēki.

Aicinām iedzīvotājus vērsties pagastu pārvaldēs un informēt par ceļiem, kur nepieciešama tīrīšana vai kaisīšana ar pretslīdēšanas materiāliem, it sevišķi iestājoties pavasarim.

Par adresācijas sakārtošanu

Tika diskutēts par adrešu sakārtošanu, un kāda ir iedzīvotāju attieksme pret šo procesu. Nolemts virzīt uz marta domes sēdi jautājumu par adrešu maiņu Isnaudas pagasta Martišu ciemā un Ņukšu pagasta Ņukšu ciemā. Par domes pieņemto lēmumu tiks informēti visi ciematu iedzīvotājiem, uz kuriem attiecas adrešu maiņa.

Atgādinām, ka valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā ir reģistrētas Ludzas novada adreses, kuras neatbilst “Adresācijas noteikumiem”. Pilsētu un ciematu teritoriju daļās, kur ir ielas, ēkām un apbūvei paredzētiem zemes gabaliem jāpiešķir numurs, tam jābūt saistītam ar ielas nosaukumu.

Par jauniem komunālo pakalpojumu līgumiem

Sanāksmē tika spriests par komunālo pakalpojumu līgumiem, kurus ir nepieciešams aktualizēt saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem. Pagastu pārvalžu vadītājiem līdz 2018.gada 30.aprīlim uzdots noslēgt jaunus līgumus, kā arī veikt pārrunas ar tiem pagastu iedzīvotājiem, kuriem ir izveidojušies parādi par komunālajiem pakalpojumiem. Starp pašvaldību un parādnieku tiks noslēgta vienošanās par parādu apmaksu, ņemot vērā katra iedzīvotāja finansiālās iespējas.

Informāciju sagatavoja

Svetlana Rimša,

pašvaldības sabiedrisko attiecību vadītāja

coloring.cool