LV EN

Otrdiena, 2023. gada 07. februāris
Ričards, Rihards, Nelda
Ludza
Mostly sunny
-2°C
 
A A A

Ludzas novada domes sēde beidzās uz slimnīcas jumta

2011. gada 22. septembrī notika kārtējā Ludzas novada domes sēde. Darba sapulce notika SIA “Ludzas rajona slimnīca” administratīvās ēkas sēžu zālē un tās laikā izskatīti 27 jautājumi.
Deputāti izskatīja virkni “tradicionālo” jautājumu: par adrešu dzēšanu, piešķiršanu vai maiņu, zemes gabalu sadalīšanu atsevišķās vienībās, par nekustamā īpašuma piešķiršanu nomā un citus ar nekustamo īpašu saistītos jautājumus. Tika lemts par 2 zemesgabalu, viendzīvokļa mājas un 2 dzīvokļu nodošanu atsavināšanai.
Tika apstiprināti kustamās mantas izsoļu un Dūnākļu ezera nomas tiesību izsoles rezultāti. Noteiktas Ludzas novada izglītības iestāžu vadītāju, vadītāju vietnieku un pedagogu mēneša darba algu likmes 2011./2012. mācību gadam. Tika lemts par Par neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas maksas apmaksu un nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā. Vienam ārkārtas situācijā nonākušajam novada iedzīvotājam piešķirts vienreizējs pabalsts.
Deputāti apstiprināja Saistošos noteikumus “Ludzas novada pašvaldības ceļu aizsardzību, veicot mežizstrādes darbus un kravas pārvadājumus”
Ludzas novada domes priekšsēdētāja Alīna Gendele tika pilnvarota parakstīt sadarbības līgumu ar Sebežas pašvaldību (Krievija).
Vislielākās debates sēdes dalībnieku vidū norisinājās, izskatot Ludzas novada domes deputāta Jevgeņija Lukašenoka iesniegumu un uzklausot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka Fridija Bokiša ziņojumu par siltumenerģijas ražošanas, piegādes un realizācijas tarifa aprēķināšanu Ludzas novada Cirmas pagasta administratīvajā teritorijā. J. Lukašenoks savā iesniegumā lūdza sniegt informāciju par to, kādi apkures izmaksu samazināšanas risinājumi Tutānu ciemā tika izteikti no Ludzas novada deputātu J. Kuščas, V. Dibaņina un S. Bogdanova puses (šāda informācija izskanēja vietējā presē) un kāpēc tie netika ņemti vērā. Izpilddirektora vietnieks paskaidroja, ka tāda veida rakstveida ieteikumi netika saņemti ne no viena domes deputāta. F. Bokišs atgādināja, ka siltumenerģijas ražošanas, piegādes un realizācijas tarifa aprēķināšanai Tutānu un Rundēnu ciemos tika izmantota speciāla formula, maksimāli šīs izmaksas samazinot. Deputāti šos tarifus jau apstiprināja citā domes sēdē.
Pēc sēdes deputāti devās iepazīt apkures labās prakses piemēru. SIA “Ludzas rajona slimnīca” valdes priekšsēdētājs un Ludzas novada domes deputāts Juris Atstupens, saimniecības vadītājs Ivars Tutins un galvenais inženieris Gunārs Čeksters demonstrēja slimnīcas ēku grupas apkures sistēmu. Šai siltuma sistēmai ir daudz priekšrocību, bet galvenā no tām ir ekonomiskums.
Svetlana Rimša,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Attēlā: Ludzas novada domes deputāti slimnīcas bēniņos pārliecinās par apkures sistēmas kvalitāti un ekonomiskumu. S. Rimšas foto