LV RU EN

Svētdiena, 2021. gada 01. augusts
Albīna, Albīns
Ludza
Intermittent clouds
17°C
 
A A A

Ludzas novada dome izsludina pieteikšanos uz Ludzas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātiem

Ludzas novada dome paziņo, ka pamatojoties uz Ludzas novada  domes 2017.gada 27.jūlija lēmumu Nr.12 23§. „Par Ludzas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņa izsludināšanu” ar 2017.gada 3.augustu ir noteikta Ludzas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās uz septiņām vakantajām komisijas locekļu vietām.

Ludzas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņš līdz 2017.gada 18.augustam.

Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums nosaka:

  • Vēlēšanu komisijas un iecirkņu komisijas izveidojamas no Latvijas pilsoņiem, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība.
  • Par vēlēšanu komisijas vai iecirkņa komisijas locekli nevar būt Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts.
  • Par iecirkņa komisijas locekli nevar būt persona, kura ir pieteikta par deputāta kandidātu vai ir kandidātu saraksta iesniedzēja.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir:

  • reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām,
  • katram attiecīgās domes deputātam,
  • ne mazāk kā 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem (vēlētāju grupai).

Pieteikumā jānorāda vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta:

  • vārds, uzvārds, personas kods,
  • dzīvesvietas adrese,
  • darbavieta un profesija (nodarbošanās),
  • ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk.

Pieteikumam pievienojams katra kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar šā likuma prasībām.

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.

Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.

Pieteikuma veidlapa saņemama un iesniedzama Ludzas novada pašvaldībā, 312.kab., Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā līdz 2017.gada 18.augustam.

LUDZAS NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJAS LOCEKĻA KANDIDĀTA PIETEIKUMA veidlapa

coloring.cool