LV EN

Otrdiena, 2023. gada 07. februāris
Ričards, Rihards, Nelda
Ludza
Partly cloudy
-3°C
 
A A A

Ludzas novada būvvalde informē: par mazēkām

Arvien biežāk iedzīvotāji Ludzas novada būvvaldei uzdod šādu jautājumu – kā mazēku ierakstīt zemesgrāmatā? Pašreiz tiesību akti nepieļauj mazēkas līdz 25m2, piemēram, dārza mājiņas, saimniecības ēkas u.c. mazēkas, ierakstīt zemesgrāmatā kā pastāvīgus nekustamā īpašuma objektus.

Mazēku var ierakstīt zemesgrāmatā kopā ar zemi vai pievienot zemesgrāmatā ierakstītam vienotam īpašumam vai, ja funkcionāli saistītas, pievienot zemesgrāmatā ierakstītam patstāvīgam būvju īpašumam.

Ņemot vērā iepriekš minēto, būvvalde aicina iedzīvotājus aktīvāk risināt jautājumus par mazēku būvniecības dokumentācijas sakārtošanu, to tiesisko statusu un ierakstīšanu zemesgrāmatās, neskaidrību vai jautājumu gadījumā vēršoties Ludzas novada būvvaldē.

būvniecības ierosinātājiem būvniecības iecere jāiesniedz izmantojot būvniecības informācijas sistēmu (BIS)

Būvniecības informācijas sistēma (BIS) ir elektroniska vide, kurā tiek nodrošināta informācijas aprite starp būvniecības procesa dalībniekiem, tiek uzturēti būvniecības procesam nepieciešamie reģistri un ar būvniecības procesu un reģistriem saistītie elektroniskie pakalpojumi. Sākot ar 2017. gada 1. janvāri Būvniecības informācijas sistēmas BIS pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB). BIS darbību regulē 2015. gada 28. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi”.

            Būvniecības likuma pārejas noteikumu 21. punkts noteic, ar 2020. gada 1. janvāri būvniecības administratīvais process uzsākams elektroniski būvniecības informācijas sistēmā. BIS izmantošana ir obligāta ne tikai pašvaldību būvvaldēm, bet arī pārējiem būvniecības ierosinātājiem, līdz ar to, Ludzas novada būvvalde aicina būvniecības ierosinātājus  aktīvāk iesaistīties būvniecības informācijas sistēmas lietošanā, ietaupot resursus un samazinot būvniecības dokumentācijas izskatīšanai paredzēto laiku. Būvvalde norāda, ka jautājumu un neskaidrību gadījumā jebkurš interesents var vērsties BVKB īpaši šim nolūkam izveidotajā BIS lietotāju atbalsta dienestā.

 

Detalizētāka informācija:

https://bis.gov.lv/bisp/kontakti/bis-atbalsta-dienesta-kontaktinformacija

https://bis.gov.lv/bisp/news/privatmajas-buvniecibas-procesa-uzsaksanu-atvieglos-dokumentu-iesniegsana-un-saskanosana-elektroniski

https://www.ludza.lv/buvvalde/