LV RU EN

Piektdiena, 2022. gada 28. janvāris
Spodris, Kārlis
Ludza
Mostly cloudy
-2°C
 
A A A

Ludzas medicīnas centrs īstenos ES projektu

Ārstniecības iestādes pēdējā desmitgadē ir ievērojami mainījušās, jo arvien pieaug pacientu prasības  attiecībā uz ārstniecības procesa norisi un rezultātu, strauji attīstās sarežģītas medicīniskās tehnoloģijas. Veselības aprūpes kvalitāti ārstniecības iestādē nosaka vairāku faktoru kopums: gan infrastruktūra, medicīniskās tehnoloģijas, pakalpojuma kvalitāte, pieejamība un citi faktori. Ārstniecības iestādei ir jāpiemērojas esošajai mainīgajai situācijai, tādēļ nepārtraukti jāuzlabo kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un nodrošināšana.

Ludzas medicīnas centrs cenšas neatpalikt un iespēju robežās uzlabo un attīsta infrastruktūru atbilstoši aktuālajai sabiedrības veselības situācijai un mūsdienu veselības aprūpes prasībām.

Šodien, 2018. gada 11. decembrī SIA “Ludzas Medicīnas centrs” parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu.

Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās un teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem Ludzas un kaimiņu novadu iedzīvotājiem, attīstot SIA “Ludzas medicīnas centrs” infrastruktūru un medicīniskās tehnoloģijas.

Projekta ietvaros plānots iegādāties medicīniskās tehnoloģijas: aprūpes nodaļai, dienas stacionāram, funkcionālās diagnostikas, ftiziopneimonologa kabinetam, diagnostiskās radioloģijas nodaļai, dermatologa, otolaringologa, ķirurga un ginekologa kabinetiem. Savukārt, lai nodrošinātu veselības pakalpojumu pieejamību, paredzēta āra lifta izbūve pie poliklīnikas ēkas.

Īstenojot projektu tiks palielināts uzlaboto ārstniecības iestāžu skaits, kurās attīstīta infrastruktūra veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 331 317,78 EUR, no tām ERAF finansējums (85%) – 280 737,15 EUR un valsts  budžeta finansējums (9%) – 29 725,11 EUR apmērā.

Projekta īstenošanas laiks no  2018. gada 11. decembra līdz 2019. gada 31. decembrim.

Projekts “Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana SIA “Ludzas medicīnas centrs” attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” (Nr.9.3.2.0/18/I/013) tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2 specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru 3. kārta” ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumu.

Projektu vadītāja

Ilona Mekša

coloring.cool