LV RU EN

Sestdiena, 2021. gada 31. jūlijs
Ruta, Rūta, Sigita, Angelika
Ludza
Mostly clear
22°C
 
A A A

Ludzas amatnieku centram ir piešķirta kultūras zīme Latviskais mantojums

zimes pasniegšana10.maijā Latviešu biedrības namā Rīgā notika svinīgs pasākums, kura laikā tika pasniegtas 12 Kultūras zīmes Latviskais mantojums Kultūrtūrisma objektiem Latvijas reģionos kā apliecinājums, ka šajās vietās tiek koptas latviskās tradīcijas, mācot un rādot tās gan jaunajai latviešu paaudzei, gan tūristiem, tādējādi gādājot par to saglabāšanu un pārmantojamību visdažādākajās to izpausmēs. Augsto novērtējumu no LLTA prezidentes Asnātes Ziemeles un kultūras ministres Žaneta Jaunzemes-Grendes un Pašvaldību savienības priekšsēdētāja Andra Jaunsleiņa rokām, klātesot pašvaldību vadītājiem, Kultūras ekspertiem, autoritātēm un uzņēmējiem saņēma uzņēmēji no Vidzemes , Kurzemes, Zemgales un Latgales. Kā vienīgie no Latgales zīmi Latviskais mantojums un ziedus un dāvanas saņēma tālās pierobežas kultūrtūrisma uzņēmums Ludzas amatnieku centrs. Akcija Zalta rūku ceļš, Lielais Latgaļu tirgus pirmsjāņu brīvdienās Ludzas pilskalnā, seno arodu darbnīcas, prasmju skolas, zaļie tirdziņi, Latgaļu tirgus pasākumi, tautas tērpu izgatavošana, latgaliešu kulinārā mantojuma popularizēšana un daudzas citas lietas bija pamatā šī nopietnā apbalvojuma un nosaukuma piešķiršanai. Zīme ir pagodinājums, kvalitātes rādītājs un arī uzliek zināmu pienākumu augsti turēt latiņu ari turpmākajā darbā, esot citiem par piemēru. Šogad lielākais centra darbs ir dalība raidījumā Mūsdienu Latvijas garša, izstādēs, prasmju skolas pasākumi, darbs nopietnā kultūrtūrisma projektā Vācijā pie sena ķeltu ciema Loršā, Lielais Latgaļu tirgus 22.jūnijā, Seno arodu diena 3.augustā un tautas tērpu izgatavošana Dziesmu svētku dalībniekiem u.c.

Zīmi „Latviskais mantojums” tūrismā pakalpojumu sniedzējiem Latvijas laukos piešķīra pēc LLTA Lauku ceļotāja iniciatīvas speciāli šim nolūkam izveidota komisija. Zīme apliecina, ka tūrisma pakalpojums balstīts uz latviešu kultūrai raksturīgām materiālām un nemateriālām vērtībām, ietver lauku tūrisma saimnieku zināšanas, prasmes, vietas, dažādas materiālas un nemateriālas izpausmes, kas raksturīgas latviešu kultūrai un tiek lietotas ikdienas sadzīvē vai svētkos. Zīmes uzdevums ir sekmēt latviskās identitātes popularizēšanu, veicinot latviskās kultūras uzturēšanu līdz ar lauku attīstību un ekonomisko aktivitāti laukos, popularizēt un saglabāt kultūras mantojumu, to aktīvi lietojot un padarot saprotamu mūsdienu cilvēkam. Tradīcijas, pārmantojamība paaudzēs un mūsdienīgs pielietojums tūrisma pakalpojumā ir svarīgi „Latviskā mantojuma” zīmes kritēriji.latviska mantojuma zimes sanemeji

LLTA „Lauku ceļotājs”, konsultējoties ar Kultūras ministriju un Kultūras ekspertiem vada zīmes piešķiršanas darbu. Spēcīgo ,pamatoto zīmolu piešķir komisija, kas sastāv no kultūras un tūrisma speciālistiem ar pieredzi kultūras mantojuma un tūrisma jautājumos, pēc nepieciešamības pieaicinot papildus konkrētu jomu speciālistus.

 

Ludzas amatnieku centra meistari priecājas par augsto novērtējumu un pateicas visiem saviem partneriem par sadarbību, jo tikai kopā mēs varam veidot latvisku Latviju. Meistari aicina ciemos interesentus un draugus, iepriekš piesakot vizīti.

coloring.cool