LV RU EN

Pirmdiena, 2021. gada 02. augusts
Stefans, Normunds
Ludza
Intermittent clouds
15°C
 
A A A

Ludzā viesojas Lauvu kluba pārstāvji no Dānijas

P918008117. – 18. septembrī ar vizīti Ludzā bija ieradušies 7 Lauvu kluba pārstāvji no Dānijas, ar kuriem Ludza sadarbojas jau 17 gadus un kuri visus šos gadus ir palīdzējuši sociāli maznodrošinātiem Ludzas novada (un arī bijušā Ludzas rajona) iedzīvotājiem, piegādājot dažādas sadzīvē nepieciešamās mantas un aprīkojumu. Šīs vizītes mērķis bija iepazīties ar situāciju un ziedoto mantu nepieciešamību dažādās Ludzas novada pašvaldības iestādēs (jo viņiem ir jāatskaitās arī sava kluba priekšā), bet galvenokārt apzināt šo iestāžu pašreizējās vajadzības, lai varētu ieplāP9180073not nākamā labdarības sūtījuma saturu.

Dāņu draugiem šīs divas dienas izvērtās ļoti piesātinātas, tā kā to laikā viesi ciemojās un apzināja situāciju daudzās pašvaldības iestādēs: SIA „Ludzas rajona slimnīca”, sociālās aprūpes centrā „Ludza”, Ludzas PII „Namiņš”, Pildas PII un Pildas pamatskolā, Briģu PII, Istalsnas bērnu namā-patversmē, kā arī Ciblas novada Ezersalas internātskolā. Lauvu kluba pārstāvji tikās un pārrunāja aktuālos jautājumus un sadarbību ar Ludzas Invalīdu biedrības, Ludzas novada Bāriņtiesas un Sociālā dienesta pārstāvjiem.  Vizītes noslēgumā viņi tikās ar Ludzas novada domes priekšsēdētāju Alīnu Gendeli, lai apkopotu redzēto, kā arī apspriestu aktuālās problēmas un turpmāko sadarbību ar Ludzas novada pašvaldību.P9180083

Savas viesošanās laikā Lauvu kluba pārstāvji atzina, ka Ludzas pilsēta ir ievērojami mainījusies uz labo pusi – progress ir acīmredzams. Dāņu viesi arī ievēroja, ka Ludzā līdzās ļoti mūsdienīgiem un labi aprīkotiem objektiem un iestādēm  ir arī tādi, kas prasa ievērojamus ieguldījumus. Lauvu kluba pārstāvjus ļoti iepriecināja fakts, ka viņu sūtītie dāvinājumi tiek aktīvi un lietderīgi lietoti, līdz ar to viņi redz, ka viņu darbam ir rezultāts un ka darbs ir jāturpina, cenšoties palīdzēt pēc iespējas lielākām iedzīvotāju grupām. Pēc vizītes Ludzā viesi no Dānijas tālāk devās uz Krāslavu, ar kuru arī gadu gaitā ir izveidojusies sadarbība.

Lauvu klubi ir labdarības organizācija kas apvieno vairāk nekā 1 350 000 biedru 46 000 klubos 207 valstīs. 1917. gadā to dibināja Čikāgas (ASV) apdrošināšanas aģents Melvins Džounss. Kustība cenšas sniegt palīdzību sabiedrībai gan vietējā mērogā, gan starptautiski.

Kristīne Seņko,

ārējo sakaru speciāliste

coloring.cool