LV EN

Otrdiena, 2023. gada 07. februāris
Ričards, Rihards, Nelda
Ludza
Mostly sunny
-2°C
 
A A A

Ludzā tiek nodoti ekspluatācijā ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli

Šī gada 13. janvārī Ludzā tika parakstīts AKTS par ūdens un kanalizācijas tīklu nodošanu ekspluatācijā, kas izbūvēti un rekonstruēti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Ludzā” ietvaros.
Līgums par Ludzas ūdens un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu, kā arī kanalizācijas sūkņu staciju būvniecību un rekonstrukciju tika noslēgts 2009. gada 28. janvārī ar pilnsabiedrību “A.A&būvkompānijas”, līguma summa 2619652,52 LVL (bez PVN).
Līguma ietvaros Ludzā tika izbūvēti 7,5 km ūdensapgādes un 4,3 km kanalizācijas tīkli, kā arī rekonstruēti 8,1 km ūdensapgādes un 0,68 km kanalizācijas tīkli, kā arī uzbūvēta jauna kanalizācijas sūkņu stacija Mazā Ezerkrasta ielā 7 un rekonstruētas 2 kanalizācijas sūkņu stacijas Liepājas ielā 9 un Maskavas apvedceļā 4.
Projekta īstenošanas rezultātā pilsētā ir palielinājusies ūdensapgādes pakalpojumu un notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamība, kas nodrošinās kvalitatīvu dzīves vidi pilsētas iedzīvotājiem. Palielinoties ūdensapgādes pakalpojumu pārklājumam ir nodrošināta pilnvērtīga un tīra dzeramā ūdens piegāde atbilstoši Padomes Direktīvai 98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti un 2003. gada MK noteikumu Nr. 235 prasībām. Turklāt, palielinoties notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamībai, samazināsies virszemes ūdeņu piesārņojums ūdenstecēs un gruntsūdenī no pārplūstošām nosēdbedrēm, nepietiekoši attīrītiem notekūdeņiem un septiķiem. Rekonstruējot ūdensvadus, samazināsies arī neuzskaitītā ūdens daudzums un samazināsies avāriju risks, kā arī kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas rezultātā – samazināsies infiltrācija kanalizācijas sistēmā.
Finansējuma saņēmējs SIA “Ludzas apsaimniekotājs” pie īstenotā neapstāsies, jo projekta ietvaros veikto iepirkumu rezultātā ir radies ietaupījums, kuru plānots izmantot realizējot jaunu ūdensvadu (2,7 km garumā) un kanalizācijas tīklu (3,7 km garumā) izbūvi un ūdensvada tīklu rekonstrukciju (1,0 km garumā).

projektu “Ūdenssaimniecības attīstība ludzā” līdzfinansē Eiropas Savienība.

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA “Ludzas apsaimniekotājs”

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀSVADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē