LV RU EN

Otrdiena, 2021. gada 27. jūlijs
Marta, Dita
Ludza
Partly sunny
14°C
 
A A A

Ludzā notika seminārs par enerģētikas sektora attīstības jautājumiem

OLYMPUS DIGITAL CAMERASIA „Vides investīciju fonds” 2013. gada 31. janvārī projekta „SEAP PLUS – Ilgtspējīgasenerģētikas rīcības plāni – vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā” ietvaros organizēja diskusiju semināru: “Enerģētikas sektora attīstība – izaicinājumi un iespējas”, kurš notika Ludzā.

Seminārā piedalījās Ekonomikas ministrijas un Pārresoru koordinācijas centra pārstāvji, Latgales reģiona pašvaldību attīstības plānošanas speciālisti, komunālo daļu un siltumapgādes uzņēmumu pārstāvji,  uzņēmēji, kas darbojas enerģētikas sektorā.

Semināra mērķis bija iepazīstināt Latgales plānošanas reģiona enerģijas sektora pārstāvjus ar atbalsta programmām enerģijas sektorā (KPFI, IEE, JESICA; ELENA), Enerģijas stratēģiju 2030, Nacionālo attīstības plānu 2014 – 2020, AER reformām kā sadarbības iespējām pašvaldības un enerģijas sektora pārstāvju starpā.

SIA “Vides investīciju fonda” īstenotā projekta SEAP PLUS mērķis ir sekmēt ilgtspējīgas enerģijas pārvaldi reģionos, veicinot pašvaldību iesaisti Pilsētu mēru paktu kustībā un izstrādājot Ilgspējīgas enerģētikas rīcības plānus. Lai veicinātu reģionālo attīstību, projekta aktivitātes tiek īstenotas Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās.

Ludzas, Līvānu un Balvu novada pašvaldības pirmās no Latgales plānošanas reģiona pašvaldībām 2013. gada janvārī kļuva par Pilsētu mēru pakta dalībniecēm.

Pilsētu mēru pakts ir plaša Eiropas kustība, kurā iesaistītas vietējās un reģionālās pašvaldības, kas savās teritorijās brīvprātīgi apņemas palielināt energoefektivitāti un izmantot atjaunojamos enerģijas avotus. Pakta parakstītāji apņēmušies ievērot un pārsniegt Eiropas Savienības definēto mērķi 2020.gadam – samazināt CO2 emisijas līdz pat 20 %. Pilsētas, kas pievienojošās Pilsētu mēru paktu kustībai apņemas gada laikā pēc pievienošanās Paktam iesniegt savu Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu, kurā apstiprināti Pakta mērķi un pasākumi to sasniegšanai. Plāns ir viens no ES galvenajiem instrumentiem energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas attīstības veicināšanai vietējā līmenī.

SEAP PLUS projekta ietvaros Ludzas, Līvānu un Balvu novada pašvaldības ir vienas no 5 Latgales plānošanas reģiona pašvaldībām, kas saņems tehnisko atbalstu Ilgtspējīgu enerģētikas rīcības plānu izstrādē.

Aivars Meikšāns,

Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs

coloring.cool