LV RU EN

Piektdiena, 2021. gada 22. oktobris
Irīda, Īrisa
Ludza
Mostly cloudy
7°C
 
A A A

Ludzā notika jaunā pirmsskolas mācību satura aprobācijas seminārs

15.februārī Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestādē (PII) “Pasaciņa” norisinājās reģionāls aprobācijas seminārs, kurā tika apspriests pirmsskolas jaunais mācību saturs. 100 izglītības iestādes (t.sk. bērnudārzi) visā Latvijā ir pieņēmušas izaicinājumu kļūt par pilotskolām, īstenojot Valsts izglītības satura centra  ESF projektu Nr. 8.3.1.1./16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā”.

100 pilotskolas būs pirmās, kurās divu gadu laikā tiks aprobēts gan jaunveidojamais mācību saturs, gan mācīšanas pieeja. “Aprobēt” nozīmē – oficiāli apstiprināt (ko), atzīt par labu, pamatojoties uz pētījumu un pārbaudes rezultātiem.

Ludzas novada PII “Pasaciņa” projektā uzsāka darboties iepriekšējā mācību gadā – 2016. gada rudenī, oficiāli projektā iesaistījās 2017. gada janvārī. Šajā laikā iestādes pedagogi ir uzkrājuši ļoti vērtīgu pieredzi, savā darbā izmantojot jaunākās kompetenču pieejas mācību metodes.

Projektā iesaistīti 9 „Pasaciņas” speciālisti: mūzikas skolotāja Inta Augustova, metodiķe Setlana Olksna, vadītāja Diāna Golubeva, un pedagogi no 3 grupām: 9. gr. „Gliemezītis” (bērnu vecums: 1,5 – 2 gadi) skolotājas Anita Jakušenko un Natālija Lackeviča; 7. gr. „Ežuks” ( 3 – 4 gadi) skolotājas Lolita Ļubarska un Ilona Bulavska; 2. gr. „Sienāzīši” (5 – 6 gadi) skolotājas Dace Kuzika un Inga Loseviča.

Aprobācijas seminārus četros Latvijas reģionos rīko VISC. Latgales reģionā to organizēja projekta vecākā eksperte pirmsskolas mācību satura izstrādē Agrita Miesniece un eksperte Liene Rolanda, sadarbībā ar PII “Pasaciņa” vadītāju Diānu Golubovu un iestādes pedagoģēm.

Uz semināru Ludzā bija aicinātas 7 Latgales reģiona pirmsskolas izglītības iestādes – projekta pilotskolas. Darba gaitā todien PII “Pasaciņa” demonstrēja prezentācijas, kurās tika atspoguļoti šo 3 grupu rotaļņodarbību vērojumi, secinājumi par atgriezenisko saiti un labās prakses piemēri. Tāpat tika apspriests pirmsskolas izglītības vadlīniju saturs. Darbs grupās bija organizēts, apspriežot mācību programmu saturu pirmsskolā un 1. klasē, kā arī integrētās programmas saturu.

Projekta ekspertes A. Miesniece un L. Rolanda pēc semināra daudz atzinīgu vārdu veltīja PII “Pasaciņa” vadītājai un pedagogiem un Ludzas novada pašvaldībai.

Eksperte A. Miesniece atklāja, ka Ludza semināra organizēšanai izvēlēta visai nejauši, varbūt pat tikai tāpēc, ka te nekad nav būts. Ārkārtīgi patikusi PII “Pasaciņa” vadītājas attieksme – viņa uz piedāvājumu Ludzā rīkot semināru uzreiz teikusi “Jā!”, lai gan, saprotams, nav viegli šādā projekta aprobācijas posmā atzīt, ka radušās kādas problēmas vai ka ir nerealizētas lietas. Ir saprasta galvenā šī procesa būtība – kopīgi meklēt risinājumu projektā piedāvāto mācību programmu uzlabošanai.

​– Bija vajadzīga drosme, lai uzņemtu savā iestādē kolēģus no visa reģiona un uzdrīkstētos atklāt savu pieredzi, – saka A. Miesniece. Viņa atzinīgi novērtēja pedagoģes Ingas Losevičas pieredzi par nodarbību plānošanu: –  Tā ir atslēga, ar ko viss sākas. Katra nodarbība ir pārdomāta, izplānota un analizēti arī tās rezultāti.

Projekta ekspertes ir priecīgas, ka pilotprojekta pedagoģes strādā ļoti atbildīgi un ar degsmi, ka dalīšanās pieredzē bija lietišķa un drosmīga. Viens no ekspertu secinājumiem pēc šī semināra: – Katra pilotskola ir savā posmā, viena virzās ātrāk, cita lēnāk, tomēr vienā virzienā. Un katrs domā, vērtē – ko, kā un kāpēc darīt. Šādi aprobācijas semināri ir ļoti vērtīgi tieši ar to, ka jūtama atgriezeniskā saite, var labi saredzēt pašreizējo situāciju un nākotnes perspektīvu.

Šādos semināros veidojas arī sadarbība un sadraudzība starp pilotskolām, kas noteikti sekmē projekta labāku aprobāciju – ir labi, ja var pazvanīt klātienē un kopīgā darbā iepazītam kolēģim, lai pārrunātu kādas neskaidras lietas vai palūgtu padomu.

– Prieks, ka mūs uztvēra kā kuratorus ne vērtētājus un kontrolētājus, – saka eksperte Liene Rolanda.

Aprobācijas semināra atklāšanā projekta pilotskolu pārstāves un ekspertes sveica Ludzas novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs. Visā semināra darbā piedalījās arī pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Sarmīte Gutāne. Šādu pašvaldības ieinteresētību un atbalstu projekta ekspertes novērtēja ļoti augstu, ne katrā pašvaldībā tas vērojams.

Atvadoties no Ludzas, ekspertes neslēpa gandarījumu: – Mums tā bija liela un nozīmīga diena!

Plaša informācija par projektu pieejama internetā īpaši izveidotā mājaslapā – https://www.skola2030.lv/.

Sagatavoja

Ērika Bondarenko,

pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

      

coloring.cool