LV RU EN

Sestdiena, 2021. gada 16. oktobris
Daiga, Dinija
Ludza
Sunny
8°C
 
A A A

Ludzā noritēja Amatierteātru brīvdabas izrāžu festivāls “Vezums 2018”

No 1.līdz 3. jūnijam Ludzā noritēja atdzimušais Amatierteātru brīvdabas izrāžu festivāls „Vezums”. Parkā, pilskalnā, Novadpētniecības muzejā un citviet pilsētā skatītājiem tika piedāvāti 14 dažāda žanra iestudējumi. Pasākumu rīkoja festivāla dibinātāja režisore Ligita Valijeva, biedrība “Suprātka” sadarbībā ar Ludzas novada pašvaldību un ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu.

Biedrības “Suprātka” valdes priekšsēdētāja Biruta Jermaka informē, ka festivāls šogad pulcēja teatrāļus no 13 Latvijas novadiem.

Izrādes vērtēja profesionāli teātra speciālisti: Latvijas Kultūras akadēmijas asociētā profesore Aina Matīsa, Latvijas amatierteātru speciālists Haralds Ulmanis un kino režisore Māra Liniņa. Tika vērtēta katra uzveduma režija, aktiermeistarība, skatuves kustība, muzikālais noformējums.  Par Amatierteātru brīvdabas izrāžu festivāla „Vezums” 2018.gada izrādi žūrija atzina Tērvetes amatierteātra “Trīne” Ādolfa Alunāna lugas “Skolotāja tupeles” iestudējumu (režisore Dzintra Zimaiša),  piešķirot tai diplomu par spilgtu žanra izjūtu un realizāciju režijā un aktieru darbībā. Amatierteātra “Trīne” dalībniece Anita Ivulāne šajā izrādē nosaukta par labāko pirmā plāna aktrisi.

Žūrija novērtēja ikviena amatierteātra ieguldīto darbu un piešķīra diplomus. Par spilgtu skatu Latvijas vēsturē Skultes amatierteātrim (rež. L.Smildziņa) E.Vulfa iestudētās lugas “Atskaties izrādē. Skultes amatierteātra dalībnieks Guntis Bērziņš šajā izrādē atzīts par labāko pirmā plāna aktieri;

Par niansētu aktierspēli šodienas dramaturģijā Līvbērzes amatierteātrim “Radi” (rež. D.Granāte) pēc D.Butrimas romāna “Kaislīgie rododendri” veidotajā izrādē. Amatierteātra “Radi” dalībnieks Igors Orlovs šajā izrādē atzīts par labāko otrā plāna aktieri;

Par rūpīgi un emocionāli iestudētu aktuālas tēmas risinājumu Rīgas Tehniskās universitātes teātrim “Kamertonis” izrādē “Likteņa vējš”, veidota pēc R.Bredberija stāstu motīviem. Teātra “Kamertonis” vadītājai Ludmilai Stančikai žūrija piešķīra nomināciju “Par labāko režiju”, bet kolektīva dalībniece Tatjana Solovjova saņēma labākās otrā plāna aktrises titulu;

Par latviskās identitātes atspoguļojumu dzejas formā Sarkaņu amatierteātrim “Piņģerots” (rež. G.Apele) – Latvijas simtgadei veltītajā dzejas uzvedumā “Vai vērdiņš vēl dzīvs”. Izrādē izmantota Alfrēda Putniņa dzeja un Edgara Janovska mūzika. Festivāla žūrija E. Janovskim piešķīra balvu par labāko muzikālo noformējumu;

Salnavas amatierteātrim “Salnava” (rež. V.Kirsanova) – par artistisku vitalitāti un humora izjūtu A.Dančas “Nabyušonas Putraimu cīmā” iestudējumā;

Suntažu amatierteātrim “Sauja” (rež. D.Cauka) – par kolorītu izrādes vizuālo tēlu A.Upīša lugas “Dzimumdienas rītā iestudējumā;

Par jaunu teātra izteiksmes formu meklējumiem Rīgas Tehniskās universitātes teātrim “Spēle” (rež. K.Logina) Ā.Alunāna lugas “Pašu audzinātu” iestudējumā. Par saskanīgu aktieru kolektīva kopdarbu Saldus novada amatierteātrim “Druva” (rež. Ļ.Kapteine) izrādē “Vecie un jaunie”, J.Akurātera komēdija;

Par labu dramaturģiskā materiāla izvēli un realizāciju Lauberes amatierteātrim “Zīles” (rež. V.Kazeka) izrādē “Burbeķīša”, veidota pēc V.Belševicas stāsta motīviem;

Par izrādes “Annele” kultūru un kostīmu mākslinieka profesionālo darbu Gailīšu pagasta Uzvaras amatierteātrim (rež. U.Donerblics), veidota pēc A.Brigaderes stāstiem;

Par mēģinājumu risināt globalizācijas problēmu satīras formā Carnikavas novada amatierteātrim “Nagla” (rež. Z.Neimanis) I.Šterna lugas “Devītā sieva” iestudējumā;

Isnaudas amatierteātrim “Isnauda” (rež. E.Obrumāne) – par radošu klasiskās dramaturģijas interpretāciju un izturētu izrādes formu, izrāde veidota pēc Ā.Alunāna lugas “Pašu audzināts”;

Par augstu skatuves kultūru aktiera meistarībā un runā brīvmāksliniecei no amatierteātra “Caurvējš” Sabīnei Valijevai monoizrādē “Ai!…” (teksta autore G.Onukrane).

Visiem interesentiem bija iespēja piedalīties skatuves runas konkursā. I vietu ieguva Antons Patļins, II vieta piešķirta Nataļjai Dmitrijevai, III vieta – Kristīnei Ozolai. Radošās darbnīcas skatuves kustībā un improvizācijas teātrī vadīja biedrības “Teātris un izglītība” priekšsēdētāja Ligita Smildziņa.

Vakarā Ludzas parka estrādē kājas izlocīt raitā dejas solī aicināja Latgales muzikanti – Juris Ostrovskis un SIA “Producenti”.

Biruta Jermaka festivāla organizatoru vārdā saka:

Liels paldies visiem par palīdzību, sadarbību, atbalstu festivāla sagatavošanā un norisē: Ligitai Valijevai, Vandai Žulinai un Solvitai Brakovskai, Violai Adruščenko, Mērdzenes Tautas namam par viesmīlīgu Saldus novada amatierteātra “Druva” uzņemšanu, Ludzas 2.vidusskolas un Ezersalas internātskolas kolektīviem, SIA “LEAN”, viesnīcai “Ludza”, Ludzas Tautas namam un Valentīnai Razumovskai, pūtēju orķestrim “Ludza” un diriģentam Aldim Kisem, Izglītības, kultūras un sporta pārvaldei un Karīnai Demko-Senkānei, Ludzas Novadpētniecības muzeja kolektīvam, Ludzas novada Bērnu un jauniešu centram, Ludzas Tūrisma aģentūrai un Līgai Kondrātei, IK “Pelnrušķītes sapnis”, Birutai Meirānei, Raimondam Mekšam, Marijai Bogomolai, Andrejam Narnickim, Sandrai Soikānei, Intai Žeikarei un visiem brīvprātīgajiem palīgiem, Eleonorai Obrumānei, Guntim Bilinskim, Viktoram Babkovam, Agrim Obrumānam, Leonam Policānam, Kasparam Ragelim, Svetlanai Rimšai, Vijai Tabūnei un folkloras kopai “Isnauda”, kā arī atsaucīgajiem skatītajiem.  Paldies Ludzas novada pašvaldībai un domes priekšsēdētāja vietniekam Valdim Maslovskim. Lai Jums visiem skaista vasara un veicas lielos un mazos darbos!

Svetlana Rimša,

Ludzas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību vadītāja

coloring.cool