LV EN

Otrdiena, 2023. gada 07. februāris
Ričards, Rihards, Nelda
Ludza
Mostly sunny
-2°C
 
A A A

LUDZA – BAD BODENTEIHA: draudzība pārtop par sadarbību starp visu konfesiju draudzēm

17. – 22. oktobrī Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados viesojās draugu grupa no Bad Bodenteihas (Vācija). Mūsu draugi Harro, Martins, Jurgens, Ekerts un Sigfrids ar 2 mašīnām atveda 369 pakas ar sieviešu, vīriešu, bērnu apģērbiem un apaviem, gultasveļu, ratiņkrēslus pansionātam Ludza, paklāju luterāņu baznīcas iekārtojumam.
Viena no atvestajām lietām, kas visvairāk iepriecina, ir ērģeles Eversmuižas katoļu baznīcai. Eversmuižas katoļu baznīca ir pazīstama plašā apkārtnē ar skaistajām garīgajām dziesmām un mūziku gan dievkalpojumos, gan svētku koncertos. Nu svētsvinīgos mirkļus skaistākus darīs ērģeļu mūzikas pavadījums.
Palīdzība bāreņiem un sociāli maznodrošinātajiem tiks dalīta novadu Sociālajos dienestos un bāriņtiesās, kā arī luterāņu draudzes namā un katoļu baznīcas draudzes namā. Katoļu draudze pirmoreiz iesaistās šajā palīdzības darbā starp Vāciju un mūsu novadiem. Tas ir pirmais solis tālākai kopējai draudžu sadarbībai.
Šī gada augustā mūsu novadu delegāciju vizītes laikā Bad Bodenteihā vienā no darba grupām tika spriests par nākotnes sadarbības iespējamajiem projektiem kā sociālajā, tā kultūras, izglītības, tūrisma un citās jomās. Viena no darba grupām, kur Latvijas pusi pārstāvēja luterāņu priesteris Reinis Kulbergs tika daudz runāts par ciešāku sadarbību visu konfesiju draudžu starpā. Tika izvirzītas daudzas idejas un šajās dienās Ludzā jau tiek risināti konkrētu projektu aktivitāšu soļi. Pirmais nelielais bet nozīmīgais kopējais darbiņš nu ir paveikts, nākošajos ir vēlme iesaistīt visu konfesiju draudzes.
Tuvākajās dienās uz Bodenteihu risināt konkrētu sadarbības ieceru realizācijas jautājumus un iepazīties ar vācu draugu pieredzi sociālajā un bāriņtiesu darbā dosies Ludzas novada Bāriņtiesas darbinieki, lai atvestu jau gatavu plānu kopīgam novadu darbam.
Jāpiezīmē, ka šobrīd Vācijā noris teritoriālā reforma, kuras rezultātā mūsu sadarbībai pavērsies jaunas iespējas. Tas tāpēc, ka Bodenteihas apvienotais novads, kurā līdz šim kopā strādāja Luderes, Soltendikas un Bad Bodenteihas pašvaldības, tagad tiks apvienots vēl ar lielo Wrested pašvaldību. Tā izveidosies jauns novads Aue, kuram vārdu devusi upīte, kas caurvij jauno apvienoto pašvaldību.
Draugu loks ar katru jaunu projektu arvien pieaug, un visam pamatā bija ir un paliks draudzība, kas izveidojusies starp abu sadarbības pašvaldību iedzīvotājiem šo 6 gadu laikā. Tas ir garants visu šķēršļu pārvarēšanai un kopīgu ideju nākotnei.