LV RU EN

Pirmdiena, 2021. gada 02. augusts
Stefans, Normunds
Ludza
Partly sunny
16°C
 
A A A

LPĢ noslēdz jaunu sadarbības līgumu ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju

Ludzas pilsētas ģimnāzija noslēdza vēl vienu sadarbības līgumu ar savu ilggadējo sadarbības partneri – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju. Līgumu parakstīja direktore Dzidra Dukšta un rektors Edmunds Teirumnieks. Šoreiz līgums vērsts uz sadarbību psiholoģiskās izpētes un sociopsiholoģiskās palīdzības jomā.

Rēzeknes TA kopā ar Šauļu Universitāti ir iesaistījusies Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projektā ”Sociāli psiholoģiskā atbalsta sistēmas attīstība, īstenojot pozitīvās pārvarēšanas  stratēģijas metodi un sociālās iekļaušanas uzlabošana cilvēkiem no mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām”. Tagad projektā darbosies arī mūsu skola.

Projekta mērķis ir zinātniskā pētniecība un psiholoģiskā un sociālā atbalsta pakalpojumu sistēmas izveide. Projekta gaitā notiks ap 300 pusaudžu (12 -16 gadi) anketēšana, lai noteiktu stresa intensitāti. Pēc iegūto rezultātu izpētes tiks izstrādāta metodika stresa pārvarēšanai. Izmantos stresa risināšanas pozitīvās stratēģijas metodi. Projektā iesaistīs pusaudžus no Rēzeknes un novada, Ludzas un Viļāniem.

Mūsu skolas audzēkņi pēc nepieciešamības  individuāli un grupās varēs darboties multisensorajā istabā un izmantot iekārtas, kas iegādātas projekta realizēšanai.  Pedagogiem un skolas psiholoģei būs iespēja piedalīties izglītojošajos semināros un konferencēs.

Ļoti ceram, ka projekta rezultātā skola iegūs vērtīgus metodiskos materiālus un pieredzi darbā ar pusaudžiem. Par projekta aktivitātēm informēsim skolotājus un vecākus.

Vanda Žulina

coloring.cool