LV RU EN

Piektdiena, 2021. gada 26. novembris
Sebastians, Konrāds, Sebastijans
Ludza
Mostly cloudy
1°C
 
A A A

„Lobs ar lobu sazatyka”

EU&ENPI_LV-ENcolor

2009.gadā Ludzas novada un Glubokoje pašvaldības realizēja pirmo kopīgo projektu “Latviešu un baltkrievu folkloras tradīciju vizualizācija pārrobežu mākslas tilta izveidē”, šī projekta ietvaros Glubokoje pilsētā tika atvērta Glubokoje mākslas skola, nostiprinājās cieša  sadarbība starp šīm divām iestādēm. Projekts veicināja pierobežas jauniešu izpratni par latviešu un baltkrievu nacionālās kultūras kopību un savdabību, palīdzēja attīstīt radošo izdomu un māksliniecisko gaumi, izmantojot modernās tehnoloģijas. Savukārt projekts „Izglītības apstākļu uzlabošana mākslas mantojuma saglabāšanai Latvijā un Baltkrievijā pārrobežu sadarbības ietvaros” jeb saīsināti „Virtuālā realitāte” Nr.LLB-2-244 ir šīs sadarbības turpinājums.

Ludzas un Glubokoje mākslas skolas skolēni Ludzas pilskalnā

Ludzas un Glubokoje mākslas skolas skolēni Ludzas pilskalnā

Projekta mērķis ir veicināt mākslas ārpusskolas izglītību Latvijas un Baltkrievijas pierobežu zonā, rīkojot kopīgas aktivitātes sadarbības stiprināšanai mākslas izglītības jomā.  Šis projekts sasaista mākslu un modernās tehnoloģijas, nacionālās kultūras un mākslas vērtības skata citā dimensijā, piešķir nākotnes vīziju, bet neaizmirst arī par tām vērtībām, kuras ir atzinuši mūsu senči. Pagātne, tagadne un nākotne: senais, pastāvošais un modernais caurvij projekta īstenošanas gaitu. Virtuālā realitāte – tas nozīmē, ka sadarbībai robežu nav. Projekts pierāda to, ka izmantojot IT tehnoloģijas ir iespējams ne tikai sazināties, bet arī īstenot mācību procesu, iegūt zināšanas virtuālo stundu laikā.

Projekta noslēguma pasākums

Mākslas skolu audzēkņi apmeklē Nautrēnu vidusskolu

Projekta ietvaros tika izremontētas  Ludzas un Glubokoje mākslas skolas, iegādātas  mēbeles un IT aprīkojums, t.sk. interaktīvā tāfele, notika pedagogu apmācības kā lietot jaunākās tehnoloģijas tieši mākslas izglītības procesā. Tiek izstrādāts Metodiskais materiāls un izveidots kopīgs produkts -krāsojamā grāmata  par divu Latgalē un Glubokoje pazīstamu mākslinieku: A.Kūkoja un J.Drozdoviča dzīves faktiem un daiļradi.

Meistarklase

Meistarklase

Laika posmā no 20.novembra līdz 23.novembrim Ludzā notika Projekta Noslēguma pasākums, kurā piedalījās Ludzas un Glubokoje mākslas skolu audzēkņi un pedagogi.Kopīgā darbā jaunieši iepazina sava novada populārāko mākslinieku ieguldījumu kultūrā un mākslā. Ludzas mākslas skolas pedagogi baltkrievu bērnus iepazīstināja ar Antona Kūkoja daiļradi, mākslu. Pasākuma laikā tika apmeklēta mākslinieka dzimtā vieta – Rogovkā, Nautrēnu skola, mākslinieka kapavieta, kā arī Kūkoja piemineklis Rēzeknē.

Kopīgs darbs ar interaktīvo tāfeli

Kopīgs darbs ar interaktīvo tāfeli

21 bērna sirdīs tiek iesēta sēkliņa ar domu par to, ka dzimtās zemes skaistums, kultūra, vēsture ir tas, dārgums, kas jālolo, jāsargā, jāuzziedina un jānodod tālāk nākamajām paaudzēm. Līdzīgi kā to ir darījušas paaudzes pirms mums. Antona Kūkoja devums Latgales kultūrā un mākslā ir dzīvs laikabiedru atmiņās un nav pārklājies ar putekļu kārtu, kas dod iespēju nodrošināt tiešu pārmantojamību un jūtu pasaules klātbūtni komunikācijā. Tāpēc noslēguma pasākumu, kurā Latvijā, Ludzā tiekas 11 bērni no Glubokoje un 10 bērni no Ludzas, viens no uzdevumiem, ļaut sajust, piedzīvot – kā garšo Latgales ēdieni, kā izskatās Latgales lauku sēta mūsdienās, kurā dzīvoja A.Kūkojs, kā tas ir – nest gaismu tumsā lāpu gājienā uz Ludzas pilsdrupām (līdzīgi kā Andrivs Jūrdžs deva gara gaismu drukas aizlieguma laikā Latgalē), kā skan tradiconālie mūzikas instrumenti tautas muzikanta Gunāra Igauņa izpildījumā un kā tie skan bērnu rokās – improvizētā projekta orķestrī. Projekta noslēguma pasākumu intensitāte prasīja gan no bērniem, gan pedagogiem iekšējo spēku mobilitāti un “izkāpšanu” no ikdienas rūpju un gaitu ritma, padarot projekta laiku par īpašu.

Pasākuma dalībnieku darbu izstāde Ludzas mākslas skolā

Pasākuma dalībnieku darbu izstāde Ludzas mākslas skolā

Noslēguma pasākuma dalībnieki viesojās laikmetīgās mākslas, kultūras un izglītības centrā Daugavpilī – Marka Rotko mākslas centrā, kur tika aplūkotas ekspozīcijas, kuras veido Marka Rotko darbu oriģināli un reprodukcijas, digitālā ekspozīcija par mākslinieka dzīvi un daiļradi, kā arī kultūrvēsturiskās ekspozīcijas.

Veidoja arī savu, Noslēguma pasākuma laikā tapušo, darbu izstādi Ludzas mākslas skolā.

Ludzas mākslas skolas direktore Sandra Vorkale

Projektu vadītāja Ilona Mekša

Projektu „Izglītības apstākļu uzlabošana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos mākslas mantojuma ilgtspējai” (LLB-2-244) finansē Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma.

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (EKPI) Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma ir Baltijas jūras reģiona INTERREG IIIB Kaimiņattiecību programmas IIIA Dienvidu prioritātes turpinājums 2007.-2013.gadam. Vispārējais Programmas stratēģiskais mērķis ir veicināt Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas robežu reģionu teritoriālo kohēziju, nodrošināt augsta līmeņa vides aizsardzību un ekonomisko un sociālo labklājību, kā arī veicināt starpkultūru dialogu un kultūras daudzveidību.

Programma aptver Latgales reģionu Latvijā, Paņevežas, Utenas, Viļņas, Alitas un Kauņas apgabalus Lietuvā, kā arī Vitebskas, Mogiļevas, Minskas un Grodņas apgabalus Baltkrievijā. Kā Programmas Kopīgā vadības iestāde darbojas Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija. Programmas oficiālā interneta vietne ir www.enpi-cbc.eu.

 Eiropas Savienību veido 28 dalībvalstis, kas nolēmušas pakāpeniski apvienot savu kompetenci, resursus un likteņus. Piecdesmit gadus ilgā paplašināšanās perioda laikā tās ir kopīgiem spēkiem izveidojušas stabilitātes, demokrātijas un ilgtspējīgas attīstības zonu, vienlaikus saglabājot kultūru daudzveidību, toleranci un personiskās brīvības. Eiropas Savienība labprāt dalās savos sasniegumos un vērtībās ar valstīm un cilvēkiem aiz ES robežām.

coloring.cool