LV RU EN

Piektdiena, 2022. gada 20. maijs
Venta, Salvis, Selva
Ludza
Cloudy
11°C
 
A A A

Lieldienu dievkalpojumi Ludzas novadā

Pavasarī visa Kristīgā pasaule svin Jēzus Kristus augšāmcelšanos. Katoļu baznīcās svētdienas rīta dievkalpojums sākas ar svinīgu procesiju apkārt baznīcai, kas simbolizē ieiešanu jaunajā dzīvē, kuru atnesa Jēzus, augšāmceļoties no kapa. Līdz pat Vasarsvētkiem, 50 dienu ilgā laika posmā, Baznīca turpina līksmoties par Kristus augšāmcelšanos, līksmi dziedot “Aleluja, Viņš ir augšāmcēlies!”

Lieldienu jeb Kristus augšāmcelšanās notikums ir tas, kas dod cilvēkiem uzvaru pār grēku, nāvi, dāvā mūžīgās dzīvības cerību. 2022. gadā Lieldienas iekrīt 17. aprīlī. Pareizticīgajiem šogad Lieldienu svinēšanas datums būs 24. aprīlis.

Dievkalpojumu kārtība Ludzas novada katoļu draudzēs 14. – 21. aprīlī:

Ludzas Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas katoļu draudzē

14. aprīlī – Lielā ceturtdiena (Noslēdzas Lielā gavēņa laiks), plkst. 18.00 Kunga Pēdējo vakariņu Sv. Mise, Procesija uz “Tumsību” altāri, “Ryugtōs sōpes”, Adorācija.
15. aprīlī – Lielā piektdiena (Stingrs gavēnis), plkst. 15.00 Kunga ciešanu liturģija, plkst. 18.00 Krustaceļš (pa pilsētu).
16. aprīlī – Lielā sestdiena, Adorācija visu dienu. Plkst. 11.00 Sāpju Mātes stunda, Lieldienu maltītes svētīšana. Plkst. 15.00 Lieldienu maltītes svētīšana. Plkst. 20.00 KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKU VIGILIJA, Lieldienu maltītes svētīšana.
17. aprīlī – KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS. Plkst. 7.00 Rezurekcijas Sv. Mise, plkst. 10.00 Sv. Mise.
18. aprīlī – Lieldienu oktāva (Bīskapa Boļeslava Sloskāna nāves 41. gadskārta), plkst. 10.00 Sv. Mise.
19. aprīlī – Lieldienu oktāva, plkst. 17.00 Sv. Jāzepa Stunda, plkst. 18.00 Sv. Mise.
20. aprīlī – Lieldienu oktāva, plkst. 10.00 Sv. Mise.
21.  aprīlī – Lieldienu oktāva, plkst. 17.00 Adorācija, plkst. 18.00 Sv. Mise.

Zilupes Jēzus Sirds katoļu draudzē

14. aprīlī Sv. Mise plkst. 19.00. Kunga pēdējo vakariņu piemiņas diena.
15. aprīlī Kunga ciešanu Liturģija plkst. 15.00. Kunga ciešanu un nāves piemiņas diena Krusta pagodināšana, plkst. 14.00 Krustaceļš.
16. aprīlī plkst. 21.00 vigilijas Sv. Mise. Kunga Augšāmcelšanas svētku Vigilija, (pēc dievkalpojuma Lieldienu mielasta svētīšana).
17. aprīlī plkst. 14.00 Sv.Mise. Kunga Augšamcelšanas, obligātas svinības, (pēc dievkalpojuma Lieldienu mielasta svētīšana).
18. aprīlī plkst. 19.00 Sv. Mise. 
19. aprīlī plkst. 19.00 Sv. Mise.
20. aprīlī plkst. 19.00 Sv. Mise.
21. aprīlī plkst. 19.00 Sv. Mise.

Pasienes Svētā Dominika katoļu draudzē

14. aprīlī plkst. 17.00 Sv. Mise. Kunga pēdējo vakariņu piemiņas diena.
15. aprīlī plkst. 12.00 Kunga ciešanu Liturģija. Kunga ciešanu un nāves piemiņas diena, Krusta pagodināšana.
16. aprīlī plkst. 17.00 vigilijas Sv. Mise. Kunga Augšamselšanas, obligātas svinības, (pēc dievkalpojuma Lieldienu mielasta svētīšana).

Briģu Svētās Trīsvienības katoļu draudze

17. aprīlī plkst. 10.00 – svētku Sv. Mise, (pēc dievkalpojuma Lieldienu ēdienu mielasta svētīšana).

Malnavas Rožukroņa Dievmātes katoļu draudzē

14. aprīlī LIELĀ CETURTDIENA plkst. 17.00 Pēdējo vakariņu Sv Mise.
15. aprīlī LIELĀ PIEKTDIENA plkst. 15.00 Kunga Ciešanu dievkalpojums, Rūgtās sāpes, Krustaceļš.
16. aprīlī LIELĀ SESTDIENA plkst. 19.00 Lieldienu vigīlija.
17. aprīlī KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTDIENA plkst. 9.00.
18. aprīlī OTRĀS LIELDIENAS plkst. 10.00. 

Salnavas Svētā Jāņa draudzē

17. aprīlī KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTDIENA plkst. 12.00.

Raipoles Sv. Jāņa Kristītāja katoļu draudzē

14. aprīlī Lielā ceturtdiena plkst. 8.00, Pēdējo Vakariņu Sv. Mise plkst. 18.00.
15. aprīlī Lielā piektdiena plkst. 15.00 Kunga Ciešanu un nāves dievkalpojums.
16. aprīlī Lielā sestdiena, Kristus Augšāmcelšanās svētku vigīlija. Plkst. 17.00 Sv. Mise. Lieldienu maltītes svētīšana.
17. aprīlī Kristus Augšāmcelšanas svētki, plkst. 9.00 Sv. Mise. Lieldienu maltītes svētīšana.
18. aprīlī – Otrās Lieldienas, plkst. 9.00 Sv. Mise.
Sv. Mises darbdienu vakaros notiek pēc vasaras laika – plkst. 18.00.

Rundēnu sv. Krusta pagodināšanas katoļu draudzē

Lielā ceturtdiena, 14. aprīlī plkst. 16.00.
Lielā sestdiena, 16. aprīlī plkst. 20.00. Lieldienu maltītes svētīšana.

Istras draudzē

17. aprīlī plkst. 12.00 Kristus augšāmcelšanās svētki.
Lieldienu maltītes svētīšana.

Pildas (Ņukšu) Svēto Pētera un Pāvila katoļu draudzē

14. aprīlī Lielā ceturtdiena, plkst. 14.00. Pēdējo vakariņu Sv. Mise.
15. aprīlī Lielā piektdiena, plkst. 10.00 Kunga ciešanu dievkalpojums. 
16. aprīlī Lielā sestdiena, plkst. 19.00 vigīlijas dievkalpojums.
17. aprīlī plkst. 10.00 Kristus Augšāmcelšanās svētki.

Istalsnas Svētā Staņislava draudzē

15. aprīlī Lielā piektdiena, plkst. 12.00 Kunga ciešanu dievkalpojums. 
16. aprīlī Lielā sestdiena, plkst. 16.00 vigīlijas dievkalpojums.

Brodaižu Kunga Jēzus Apskaidrošanās draudze

17. aprīlī plkst. 8.00 Kristus Augšāmcelšanās svētki.

Eversmuižas (Ciblas) Svētā Andreja katoļu draudzē

14. aprīlī plkst. 18.00 Sv. Mise.
15. aprīlī plkst. 17.00 krustaceļš, plkst. 18.00 ciešanu dievkalpojums.
16. aprīlī plkst. 15.00 vigīlijas dievkalpojums.
17. aprīlī plkst. 8.00 Kristus Augšāmcelšanās svētki.

Aizpūres Vissvētākās Jaunavas Marijas Ticīgo Palīdzības draudze

16. aprīlī plkst.12.00 vigīlijas dievkalpojums.

Pušmucovas Vissvētākās Jaunavas Marijas Pasludināšanas draudze

14. aprīlī plkst. 15.00 Sv. Mise.
15. aprīlī plkst. 14.00 krustaceļš, 15.00 ciešanu dievkalpojums.
16. aprīlī plkst. 18.00 vigīlijas dievkalpojums.
17. aprīlī plkst. 12.00 Kristus Augšāmcelšanās svētki.

Sarkaņu Bezvainīgās Jaunavas Marijas Ieņemšanas katoļu draudzē

15. aprīlī Lielā Piektdiena, Sv. Mise plkst. 12.00.
16. aprīlī Lielā Sestdiena, Sv. Mise plkst. 11.00
17. aprīlī Lieldienas, Sv. Mise plkst. 08.00.
                      
Stiglovas Sv. Krusta Pagodināšanas draudzē

14. aprīlī Lielā Ceturtdiena, Sv. Mise plkst. 13.00.
16. aprīlī Lielā sestdiena, Sv. Mise plkst. 15.00.

Ludzas evaņģēliski luteriskajā draudzē

15. aprīlī Sv. Mise 13.00.
18. aprīlī Sv. Mise 14.00.

Informācijas avots: Laikraksts “Ludzas Zeme”

coloring.cool