LV RU EN

Piektdiena, 2021. gada 15. oktobris
Hedviga, Helvijs, Eda
Ludza
Showers
8°C
 
A A A

Pašvaldības infrastruktūrai nodarītie postījumi

Jautājumi par plūdu nodarīto zaudējumu kompensēšanu pašvaldību infrastruktūras objektos un finansējuma piešķiršanu plūdos cietušo mājokļu atjaunošanai ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) kompetencē.

Lai savlaicīgi aprēķinātu vajadzīgā finansējuma apmērus, informāciju par pašvaldību infrastruktūras objektiem nodarītajiem zaudējumiem ministrija pašvaldībām lūgusi sagatavot līdz 20. septembrim.

Ludzas novada pašvaldība 19. septembrī VARAM iesniedza informāciju un dokumentus zaudējumu kompensēšanas finansējuma saņemšanai par lietavās un plūdos nodarītiem zaudējumiem pašvaldības infrastruktūras objektiem. Kopumā finansējums tiek prasīts 15 objektiem, tajā skaitā J. Soikāna Ludzas mākslas skolai, dzīvojamajai mājai “Muita” Isnaudas pag. Jurizdikā, sūkņu stacijai Nirzā, ielām, grāvjiem un kanalizācijas sūkņiem Ludzā, autoceļam Zeļčeva – Biži – Dubinova Cirmas pagastā. Pēc tam tika izsūtīta papildus informācija par zaudējumu tiltam pāri Ilžas upei uz pašvaldības ceļa Pilda – Tjapši – Gajeva. Te ir konstatēti pamatnes bojājumi – izskaloti nesošās konstrukcijas betona fragmenti.

Lielākie zaudējumi nodarīti ceļiem. Novadā konstatēti ceļu braucamās daļas asfaltseguma bojājumi un izskalojumi ~ 220 m2 kopplatībā, caurteku bojājumi un aizdambējumi.

Provizoriski augusta – septembra lietavu postījumi pašvaldības publiskajā infrastruktūrā vērtējami aptuveni 417 000 EUR apmērā. Pašvaldība apņemas nodrošināt līdzfinansējumu šiem objektiem radīto zaudējumu novēršanai 30 % apmērā.

Pašvaldība informē VARAM, ka, ņemot vērā periodiskās ilgstošās lietavas, tiek atklāti arvien jauni bojājumi ceļa infrastruktūrai, šie zaudējumi tiek apkopoti un ministrijai papildus tiks iesūtīta informācija kompensācijas finansējuma saņemšanai.

Ludzas novada pašvaldība turpina apsekot teritoriju, īpašu vērību pievēršot ceļu stāvoklim.

Cirmas pagastā septembra vidū konstatēti 3 izskalojumi uz grants ceļiem. Attēlā redzamais izskalojums ir izveidojies ceļa posmā Zeļčeva – Biži – Dubinova (1,33 km attālumā no autoceļa A12). Bojātajā ceļa posmā transporta kustība ir ierobežota līdz laikam, kamēr brauktuve tiks pilnīgi atjaunota.

Aicinām autovadītājus būt uzmanīgiem, pievērst uzmanību uzstādītajām ceļa zīmēm!

Lūdzam iedzīvotājus ziņot pagasta pārvalžu darbiniekiem par būtiskiem lauku ceļu bojājumiem un lietavu nodarītajiem postījumiem.

Lietavās un tām sekojošajos plūdos cietuši arī privātie mājokļi. Atbalstu privātpersonām šajā situācijā sniedz pašvaldība, pamatojoties uz Saistošajiem noteikumiem. Valdība apņēmusies segt 50% no pabalstiem, ko pašvaldības izmaksās iedzīvotājiem, kuru mājsaimniecības cietušas plūdos – mājokļa daļējai atjaunošanai.

Privātpersonas var pretendēt uz pabalstu tad, ja cietis mājoklis, – mājokļa (deklarētās dzīvesvietas) daļējai atjaunošanai, bet ne, piemēram, par ražas zaudējumiem piemājas dārzā.

Pašvaldībām aprēķinus par privāto mājokļu atjaunošanu un pašvaldību sniegto atbalstu iedzīvotājiem VARAM jāiesniedz līdz 2. oktobrim. Šonedēļ noslēdzas privātīpašumu apsekošana.

Saistošie noteikumi nr. 25 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā“ paredz pabalstu plūdu, vētru vai citu dabas stihiju gadījumā līdz 300 eiro vienai personai/ģimenei, neizvērtējot personas/ģimenes ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas un tikai tajos gadījumos, ja nepienākas cits valsts noteikts pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai (SN punkts 2.4.1.1.2).

Pēc tam, kad privātie īpašumi būs apsekoti, pašvaldībā tiks vērtēts, cik liels pabalsts tiks izmaksāts katrai personai/ģimenei, bet ne vairāk kā 300 eiro.

coloring.cool