LV EN

Piektdiena, 2023. gada 03. februāris
Vida, Ida, Aīda
Ludza
Partly cloudy
-6°C
 
A A A

LDDK Rēzeknē tiksies ar uzņēmējiem un prezentēs bezmaksas darba risku izvērtēšanas sistēmu

Kā liecina pētījums “Darba apstākļi un riski Latvijā, 2009-2010”, kuru LDDK veica sadarbībā ar “Inspecta Prevention” un “TNS Latvia”, virkne ar darba aizsardzību saistītu jautājumu Latgales reģionā ir augstākā līmenī nekā vidēji Latvijā. Tostarp pēdējā gada laikā darba risku novērtējums veikts procentuāli vairāk uzņēmumos nekā vidēji Latvijā, kā arī arodslimības šajā reģionā saskaņā ar oficiāli pieejamajiem datiem ir mazāk izplatītas nekā valstī kopumā.
Tomēr, neskatoties uz samērā augstajiem rādītājiem, Latgales darba devēji biežāk atzinuši, ka darba aizsardzības pasākumus nepieciešamajā līmenī bieži traucē veikt līdzekļu trūkums – tā norādījuši 40% šī reģiona uzņēmēju pretstatā 26% Latvijas uzņēmēju kopumā. Gluži saprotams, ka šis ir būtiskākais iemesls, kādēļ pie vēlamajiem uzlabojumiem darba aizsardzības pasākumu pieejamībā Latgales uzņēmēji visbiežāk norādījuši nepieciešamību nodrošināt bezmaksas veselības pārbaudes un individuālos aizsardzības līdzekļus, kā arī dažādus informatīvos palīglīdzekļus efektīvākai darba organizācijai.
LDDK ģenerāldirektore Līga Menģelsone uzsver: “Lai arī kopumā situācija Latvijā, tostarp arī Latgalē darba aizsardzības jomā uzlabojas, uzņēmēju minētais šķērslis – līdzekļu trūkums – liecina, ka jāturpina gādāt, lai uzņēmējiem būtu pieejama palīdzība. Kā redzams, darba devēji ir gatavi nodrošināt atbilstošus apstākļus strādājošajiem, ja vien ir atbalsts informācijas un dažādu palīglīdzekļu veidā. Daļu no uzņēmēju minētajiem – rokasgrāmatas, bezmaksas apmācības un citu palīdzību – LDDK ar ES atbalstu Latvijas uzņēmējiem nodrošina jau vairākus gadus, un ceru, ka iespējas, ko dod tikko izstrādātā risku novērtēšanas sistēma, situāciju vēl vairāk uzlabos.”
Iepriekšējos divos gados ierobežotam skaitam darba devēju visā Latvijā tika piedāvāta bezmaksas darba risku izvērtēšana darbavietās, bet šoruden LDDK ievieš jaunu, uzņēmējiem ērtu un saprotamu palīginstrumentu – tiešsaistē izmantojamu elektronisku darba vides risku novērtēšanas sistēmu, kas pieejama www.darbariski.lv. Tajā ikviens darba devējs vai viņa deleģēts darba aizsardzības speciālists, ievadot informāciju par konkrētās darba vietas specifiku un nodarbināto pienākumiem, varēs saņemt uzņēmuma darba risku vērtējumu, uz kuru pamata iespējams veidot darba aizsardzības pasākumu plānu, fiksējot risku mazināšanai veicamos pasākumus, atbildīgās personas un termiņus. Sistēmā iespējams izveidot obligāto veselības pārbaužu sarakstus, tādējādi efektīvi sekojot līdzi tam, lai darbinieku arodveselība tiktu regulāri pārbaudīta un konstatētas iespējamās izmaiņas.
Jāpiebilst, ka visa sistēmā ievadītā un tās apstrādātā informācija saglabāsies neierobežotu laiku un ikviens darba devējs, kurš šo iespēju izmantos, varēs aplūkot iepriekš veiktos novērtējumus un, pamatojoties uz tiem, veikt jaunus novērtējumus, izstrādāt preventīvo aktivitāšu plānus utt.
Elektroniskā darba risku novērtēšanas sistēma www.darbariski.lv, kā arī citas ar darba aizsardzības un darba tiesību jomas sakārtošanu saistītās aktivitātes LDDK īsteno Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos”.