LV EN

Piektdiena, 2022. gada 09. decembris
Sarmīte, Tabita
Ludza
Flurries
-7°C
 
A A A

Lauku atbalsta dienests uzsāks atbalsta izmaksu par atdalītajiem maksājumiem

Lauku atbalsta dienests (LAD) š.g. augustā uzsāks avansa izmaksu atdalītajiem papildu valsts tiešajiem maksājumiem (PVTM). Avansu 70% apmērā saņems tie lauksaimnieki, kuri ir izpildījuši atbalsta saņemšanas nosacījumus.
Atdalītajam PVTM par liellopiem (ALM) aprēķinātā atbalsta likme ir LVL 33.67 par lauksaimniecības dzīvnieku. Augustā un septembrī izmaksājamais 70% avanss veido LVL 23.57 par lauksaimniecības dzīvnieku. ALM ir vēsturiskais maksājums par liellopiem (tele, bullis, vērsis), kuri saskaņā ar Lauksaimniecības datu centra datiem bija reģistrēti un atradās ganāmpulkā 2010.gada 31.decembrī, kā arī tika turēti ganāmpulkā no 2010.gada 1.jūlija līdz 31.decembrim.
Atdalītajam PVTM par laukaugu platībām (ALA) aprēķinātā atbalsta likme ir LVL 19.26 apmērā par hektāru. Augustā un septembrī izmaksājamais 70% avanss veido LVL 13.48 par hektāru. Šis ir vēsturiskais maksājums par 2009.gadā apstiprinātajām laukaugu platībām papildu valsts tiešajiem maksājumiem.
Atdalītajam PVTM par platībām (APL) aprēķinātā atbalsta likme ir LVL 16.92 par hektāru, kur 70% veido LVL 11.84 par hektāru. Šis atbalsts tiks maksāts septembrī. APL ir vēsturiskais maksājums par 2006.gadā apstiprinātajām PVTM par laukaugu platībām vai 2006.gadā līgumā ar kartupeļu cietes ražotāju noteiktajām platībām.
Savukārt PVTM par nokautiem vai eksportētiem liellopiem (AKEL) aprēķinātā atbalsta likme ir LVL 43,45, kur 70% veido LVL 30.42 par liellopu. Šis atbalsts arī tiks maksāts septembrī. AKEL ir vēsturiskais maksājums par 2011.gadā kautiem vai eksportētiem liellopiem.
LAD plāno kopumā avansā izmaksāt 21.5 miljonus latu no Latvijas budžeta finanšu līdzekļiem.
Atgādinām, ka gadījumā, ja ES tiešo maksājumu un PVTM kopējā summa, ko lauksaimnieks ir tiesīgs saņemt 2012.gadā, pārsniedz EUR 5 000, piemēro 10 % samazinājumu, ko ietur no PVTM aprēķinātajām summām.
Plašāka informācija par tiešā atbalsta shēmu ietvaros piemērojamajiem samazinājumiem pieejama LAD mājas lapas sadaļā „Tiešie maksājumi”.
Klientu apkalpošanas daļa

Tālr. 67027693