LV EN

Piektdiena, 2022. gada 09. decembris
Sarmīte, Tabita
Ludza
Cloudy
-7°C
 
A A A

Lauku atbalsta dienests informē par pieteikšanās termiņu valsts atbalsta pasākumā kredīta procentu daļējai dzēšanai

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka 2012.gada 8.martā stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.112 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību” un aicina lauksaimniekus pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai.
Pieteikumus atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai var iesniegt LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai centrālajā aparātā Rīgā līdz 2012.gada 1.aprīlim.
Šo atbalstu var saņemt pretendenti, kuri nodarbojas ar primāro lauksaimniecības produktu ražošanu, ir saņēmuši ilgtermiņa kredītu vai finanšu līzingu investīcijām lauksaimnieciskās ražošanas būvju būvniecībai un to darbībai nepieciešamo iekārtu un aprīkojuma (arī programmatūras), kā arī lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei (izņemot iegādes, kas jau subsidētās no Latvijas Hipotēku un zemes bankas kreditēšanas programmas).
Lūdzam ņemt vērā, ka lauksamniecībā izmantojamās zemes iegādes gadījumā atbalstu nepiešķir par aizdevumu darījumiem, kuri veikti līdz 2002.gada 1.janvārim. Tāpat atbalstu nepiešķir par aizdevumiem, kuri ņemti sertifikātu iegādei lauksamniecībā izmantojamās zemes izpirkšanai.
Šo atbalstu var saņemt komersanti, kuriem piešķirts ilgtermiņa kredīts vai finanšu līzings investīcijām piena pārstrādes būvju būvniecībai un to darbībai nepieciešamo iekārtu un aprīkojuma (arī programmatūras) iegādei.

LAD Valsts atbalsta daļa
Tālrunis: 67027326, 67027687

LAD Klientu apkalpošanas daļa
Tālrunis: 67027684, 67027693