LV EN

Trešdiena, 2022. gada 07. decembris
Dzirkstīte, Anta, Antonija
Ludza
Mostly cloudy
-4°C
 
A A A

Lauku atbalsta dienests informē par lielo interesi pasākumā „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai”

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka no 2012.gada 28.maija līdz 26.jūnijam Lauku attīstības programmas pasākumā „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)”” pēc provizoriskas informācijas iesniegti 1 430 projekti par kopējo publiskā finansējuma summu 63 337 070.29 LVL.
Iesniegto projektu pieteiktais publiskais finansējums 3.2 reizes pārsniedz kārtā piešķirto sabiedrisko finansējumu.
LAD mēneša laikā veiks iesniegto projektu rindošanu atbilstoši projektu atlases kritērijiem, kur lielāko punktu skaitu saņems tie projekti, kuri tiks īstenoti teritorijā ar viszemāko attīstības indeksu, kā arī, ja atbalsta pretendents var pierādīt finanšu līdzekļu esamību uz projekta iesniegšanas brīdi un projekta darbības virziens ir ražošana. Informācija par sarindotajiem projektiem tiks ievietota mājas lapā.
Projektus tālāk vērtēs saņemto prioritāro punktu skaita secībā, kuras laikā tiks ņemta vērā atbilstība publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem. Īpaša uzmanība tiks pievērsta realizācijas jeb investīciju piesaistes vietas izvērtēšanai, ieņēmumu un izdevumu pamatotībai, veiktajai iepirkuma procedūrai un tās dalībnieku analīzei, kā arī paredzēto iegāžu patiesajai tirgus cenai.
Vislielākais projektu skaits iesniegts Ziemeļvidzemes, Dienvidkurzemes un Lielrīgas reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs.
Atgādinām, ka šīs kārtas publiskais finansējums ir 20 miljoni latu. No šīs summas 2 miljoni latu paredzēti projektiem, kuros plānota kurināmā ražošana, savukārt 18 miljoni latu – pārējiem projektiem.

Lauku attīstības daļa
Tālrunis: 67027873

Klientu apkalpošanas daļa
Tālrunis: 67027693