LV RU EN

Ceturtdiena, 2021. gada 09. decembris
Sarmīte, Tabita
Ludza
Snow
-19°C
 
A A A

Lauksaimniekiem tiks organizētas apmācības

llkc_logoNAP_2020

 

 

Sākot ar šā gada augustu, SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības univeristāti (LLU) uzsāks vērienīga mācību projekta īstenošanu LAP investīciju pasākumu 2014.-2020. gadam ietvaros, kas turpināsies līdz 2018. gada beigām. Projekta laikā tiks piedāvātas mācības 4 mācību blokos – lauksaimniecība, pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošana, mežsaimniecība un kooperācija.

Šobrīd uz mācībām var pieteikties tie lauksaimnieki, kas iesaistījušies LAP 2014.-2020. gadam pasākuma “Agrovide un klimats” aktivitātē “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” (BDUZ) un, ja ir uzņemtas saistības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4. zālāju ražības klase), ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā,apmeklējot mācību kursus un iegūstot atbilstošu dokumentu. Īpaši svarīgi tas ir tiem, kuriem 2016. gads ir jau otrais saistību gads BDUZ aktivitātē. Šiem lauksaimniekiem mācības šogad jāapmeklē obligāti, lai varētu saņemt atbalsta maksājumus. Projekta ietvaros ar 100% atbalsta intensitāti šādas divu dienu mācības tiks piedāvātas, sākot ar šā gada augustu līdz pat oktobrim. Mācībās paredzētas gan teorētiskās nodarbības, gan praktiskās nodarbības uz lauka.

Uz mācībām jāpiesakās LLKC Ludzas birojā, Raiņa ielā 16a – 20.kab. vai telefoniski, tel.nr. 28632059. Lūgums pieteikties līdz 2016. gada 5. augustam.

coloring.cool