LV EN

Piektdiena, 2023. gada 03. februāris
Vida, Ida, Aīda
Ludza
Partly cloudy
-6°C
 
A A A

Lauksaimniekiem piešķirs vēl 30 litrus dīzeļdegvielas, kas atbrīvota no akcīzes nodokļa

Zemkopības ministrija informē, ka, ņemot vērā lauksaimniecības produkcijas ražotāju intensīvo darbu vasaras mēnešos un pamatojoties uz Ministru kabineta 2011. gada 3. maija noteikumiem Nr.344 “Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem”, Lauku atbalsta dienests (LAD) līdz šī gada 15. augustam piešķirs nākamo dīzeļdegvielas, kam piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu, apjomu – 30 litrus par vienu atbilstošās platības hektāru. Līdz ar to uz šī gada 15. augustu būs piešķirti 80 (50+30) litri par vienu atbilstošās platības hektāru.

Par atlikušā dīzeļdegvielas daudzuma piešķiršanu LAD lēmumu pieņems līdz 2011. gada 30. oktobrim. Atbalsta pretendenti par to tiks informēti.

Degvielu ar akcīzes nodokļa atbrīvojumu var iegādāties no tirgotājiem, kuri reģistrējušies šādas degvielas tirdzniecībai. Saraksts ar degvielas tirgotājiem regulāri tiek aktualizēts un publicēts LAD mājas lapas www.lad.gov.lv sadaļā “Akcīzes degviela”.

LAD atkārtoti izvērtēs un piešķirs dīzeļdegvielas daudzumu deklarēto un apstiprināto lauksaimniecības zemju apstrādei, neprasot minimālos ieņēmumus no lauksaimnieciskās darbības, lauksaimniekiem, kuri ir pieteikušies dīzeļdegvielas limita piešķiršanai līdz š.g. 1. jūnijam un atbilst vienai no šīm prasībām:

1. ir uzsākuši saimniecisko darbību un reģistrējušies Uzņēmumu reģistrā vai valsts ieņēmumu dienestā laika posmā no 2010. gada 1. aprīļa līdz 2011. gada 31. martam;
2. 2011. gadā pirmo reizi deklarējuši lauksaimniecībā izmantojamo zemi vienotā platību maksājuma saņemšanai 2010./2011. saimnieciskajā gadā.

Atgādinām, ka 2011. gadā pieteikšanās 2011./2012. saimnieciskā gada bezakcīzes dīzeļdegvielai notika līdz 2011. gada 1. jūnijam.